Organiseringens kraft

17 februari 2013

Förstasidan, Kultur

Vardagsrasism, segregation, marginalisering, misstro mot politiker och myndigheter, ett allmänt tillstånd av kris i Europa med galopperande arbetslöshet, välfärdsavveckling, ökande klassklyftor och allt fler som hamnar i det så kallade ”utanförskapet”. Kan den vanmakt och ilska som många känner idag, förvandlas till makt och en känsla av att ha inflytande över sitt eget liv? Alex Fuentes har varit på en workshop om motstånd.

Social rättvisa i förorten. Det var rubriken för en workshop som Gemensam välfärd i Malmö tog initiativ till och som genomfördes den 2 februari på ABF-huset i Stockholm. Vid detta workshoptillfälle som leddes av Jenny Bengtsson, ordförande i Hotell- och Restaurangfacket, avdelning 2, fanns ett antal ungdomar. De flesta från förorter runt om i Stockholm. Fem ungdomar med invandrarbakgrund, som medverkade i panelen var representanter från Pantrarna (Göteborg), Megafonen (Stockholm), Alby är inte till salu (Botkyrka) och Rädda Barnen. Den inledande frågan var: Varför organisera sig?
Åhörarna bjöds på samtal och debatt kring nödvändigheten att organisera sig för att byta ut vanmakt mot makt och inflytande över sina liv.

Gemensamt för alla de fem ungdomarna som satt i panelen var att de från början själva varit engagerade i att starta ett motstånd, med hjälp av sina egna erfarenheter av vanmakt i ett samhälle med segregerade områden. Visst, det finns även överklassmässiga segregerade enklaver, men dessa fanns inte med på ABF-huset.
Det var ungefär för två år sedan som Pantrarna, Megafonen och Alby är inte till salu växte fram.
Pantrarnas ordförande hade haft jobb på Volvo, där han var fackligt aktiv, men blev plötsligt uppsagd. Det hände i samband med den finansiella krisen, berättade han. Inget jobb och skulderna växte. Han beskrev ett samhälle med en vardagsrasism där man lägger skulden på individen i stället för att rikta kritiken mot en diskriminerande samhällsstruktur.
– De vill inte att jag ska jobba och vill inte heller att jag ska studera och så tänkte jag: vi måste göra någonting, men då saknade vi en samhällsanalys. Det finns olika sätt att gå för att hantera ilskan.

Politiker och myndigheter har ungdomarna inga som helst illusioner om. Flera ungdomar började samla in namn och ockuperade sedan en folkhögskola för att rädda verksamheten som hotades av nedläggning. Att uppvaknandet och aktiviteterna följde den pedagogiska devisen ”learning by doing” blev helt uppenbart när man lyssnade på dessa ungdomars berättelser. ”Det finns ingen som bryr sig mera om våra områden än vi själva”, sade en av dem. Inspirationen har hämtats från Black Panters i USA och idag av den ”Arabiska våren”.
Budskapet var övertydligt: det finns en sak som vänstern inte har förstått, påpekade ungdomarna under debatten. Det handlar inte bara om att komma ut med ett budskap och tro att man löser problem. Vänstern jobbar på ett traditionellt sätt och det är exkluderande.
– Vi måste själva uppleva hur det går till och göra våra egna erfarenheter.

Vänstern måste förstå att det politiska och det sociala arbetet måste gå hand i hand i de här områdena, fick åhörarna veta. Men att ägna sig åt detta och samtidigt inte ställa krav och rikta dessa till politikerna innebär å andra sidan en ”pacificering av människor”. Det sades också.
Föreningen Megafonen växte fram i Vällingby i Stockholm, bland ungdomar som bor mitt uppe i en etnifierad fattigdom. De var trötta på den slentrianmässiga medierapporteringen där ungdomarna hela tiden stämplades som kriminella så fort något oönskat tråkigt inträffade i området. Man startade en nättidning (Megafonen) för att själva beskriva saker och ting.
– Vi såg att det fanns ett behov och vi såg det i en ockupation och vi såg kraften i organiseringen. Det är ett samhällsproblem som har med klassfrågan att göra.
Även ungdomarna från Megafonen menar att man måste arbeta socialt i människornas vardag: vi behöver ett socialt arbete, kombinerat med teorier.

Gruppen kring Alby är inte till salu startade på en fritidsgård, berättade Emma. Ryktet gick att Botkyrkabyggen och politikerna tänkte sälja ett antal lägenheter i förorten, Alby ligger söder om Stockholm. De boende hade kallats till ett ”dialogmöte” men när folk kom till den aviserade dialogen visade det sig att beslutet redan var fattat.
– Det enda trygga man har skulle säljas… vad fan ska man göra?! Från ingenstans kom folk som snackade ihop sig.
Vad skulle man göra? Organisera sig. Gruppen Alby är inte till salu var ett faktum. Det behövs 6 000 namnunderskrifter och ungdomarna har redan samlat ihop 3 000. När de har försökt samla in namn på offentliga platser, såsom bibliotek, har de blivit avvisade: man blir censurerad, arg ännu en gång. Det är bara att konstatera att motståndet gör ungdomarna allt starkare.
– Vi bränner upp, vi fuckar… vi måste organisera, kanalisera och förändra…

Rädda Barnens representant sade inledningsvis: ”Vi jobbar för att vi inte ska existera.” Hon menade sedan att civilsamhället har halkat efter medan segregeringen, diskrimineringen, marginaliseringen och barnfattigdomen fortsätter att växa och slog även fast: allt detta är ett strukturellt klassproblem.
– Det behövs en organisering för alla dessa saker. Man måste lämna individens och se helhetsperspektivet – det är då man kan hamna rätt.
Det känns faktiskt befriande att lyssna på så mycket klokhet och att det är representanter för en ung generation som står för klokskapet.

Man vinner inga val genom att ta upp de här frågorna, sades det på denna ovanligt ungdomliga och käcka workshop. Därefter gick debatten in på vad man kan göra åt den politiska tröttheten som leder till destruktivitet.
En ung kvinna från Pantrarna beskrev på ett friskt och pedagogiskt sätt hur ungdomarna inte hade något annat alternativ än att organisera sig själva för att ta itu med en eländig nedläggningspolitik som drabbat ungdomarna: vi ville bevara en fritidsgård, det var ett delmål, sade hon. En dag stormade de unga aktivisterna ett stadsdelsmöte i Göteborg. De blev rädda, sa den unga kvinnan. Politikerna lovade att de skulle starta en utredning, men i sedvanlig ordning hände det ingenting och tålamodet tröt till slut. Det blev därför en till stormning.

Pantrarna menade att kommunpolitikerna vill komma undan sitt ansvar och försöker lägga ansvaret för fritidsgårdsverksamheten på ”frivilliga krafter”. Politikerna höll sig till abstraktioner och kom aldrig till skott. I stället försökte de sedan utnyttja en tråkig, isolerad incident som fick medial uppmärksamhet och bröt den inledda dialogen med Pantrarna. Då fick politikerna en tredje stormning.
Ungdomarna, även bland publiken, beskrev målande exempel som visar hur kommunpolitikerna ägnar sig åt att missbruka makten. Man exkluderar oss ungdomar från dagordningen, som en av ungdomarna uttryckte saken. En annan sak som de unga aktivisterna ville lyfta fram var ”integrationen”.
– Det vi beskriver här är ingen integrationsfråga – det är en klassfråga!

Man skulle kunna tro att dessa ungdomar är vana vänsteraktivister som skolats i marxistisk retorik, men så är inte fallet. Publiken fick höra att politikerna sysslar med en ”elitistisk demokrati” i stället för att vara bärande av ett kollektivt mandat. Å ena sidan elitistiska politruker, och å den andra politiskt medvetna ungdomar. Det blir onekligen en krock och då går ungdomarna emot strömmen: Det vi gör är viktigt, sade de, och tillade: man ska påverka inifrån och utifrån – låt oss tänka strategiskt! Friska tongångar från en obefläckad ungdomsgeneration som inte tycker att missgynnade ungdomar har råd med politisk trötthet.

Text och foto: Alex Fuentes

■ Pantrarna För Upprustning Av Förorten startades 2011. De har prisats som Sveriges bästa organisation av Förorternas Riksdag. Idag finns de i Göteborg och Malmö.

■ Megafonen grundades 2008. De kämpar för social rättvisa och organiserar unga förortsbor i Stockholm. De protesterar bland annat mot stadsutvecklingssatsningen Järvalyftet.

■ Kampanjen Alby är inte till salu startade 2012 som en protest mot kommunala Botkyrkabyggens beslut att privatisera 1300 lägenheter i Alby.

 

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.