“Öppna arkiven så att Stay Behind kan utredas”

08 februari 2013

Förstasidan, Inrikes, Intervju, Nyheter

Mats Deland. foto: Joakim Braun/Bokförlaget Atlas

 

Hemlig Stay Behind-armé ska ha funnits i Sverige. Misstänks ligga bakom flera terroristdåd mot socialister i Europa. Sköts Olof Palme för att stoppa nedrustningsförhandlingar med Sovjet?

Mördades Olof Palme av personer med koppling till den hemliga militära organisationen Stay Behind? Och finns det i så fall även kopplingar till CIA och Nato? Det är något som Inga-Britt Ahlenius, före detta generaldirektör för Riksrevisionsverket och chef för FN:s interna revision, vill se en utredning om.
”Motivet vore att söka i Olof Palmes allt aktivare arbete för internationell nedrustning. (Han drev) aktivt frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. Detta skulle ha betytt en försvagning av Västs strategiska förmåga – Danmark och Norge skulle i så fall lämna Nato… En sådan förändring i militära styrkeförhållanden i världen sågs med oro i Väst” skriver Inga-Britt Ahlenius i en uppmärksammad debattartikel i DN (27/1).

Inga-Britt Ahlenius hänvisar bland annat till en studie om Stay Behind som publicerades 2010 av historikerna Mats Deland vid Uppsala universitet och Daniele Ganser vid Basels universitet, där också frågan om Stay Behinds eventuella inblandning i Palmemordet tas upp.
– Vi säger inte att Stay Behind ligger bakom Palmemordet, men det finns misstankar som bör utredas, säger Mats Deland till Internationalen.

Stay Behind var en hemlig militär organisation som byggdes upp efter andra världskriget i Natoländer och Natos allierade i Europa, för att vid en eventuell sovjetisk invasion kunna stanna kvar i dessa länder (stay behind) och föra gerillakrig mot ryssarna. Av naturliga skäl var de som värvades till denna armé politiskt åt höger, och det fanns även gamla nazister bland organisationens medlemmar. Stay Behind misstänks ligga bakom flera terroristdåd mot bland annat socialister i Italien, Tyskland och Belgien.

En hemlig Stay Behind-armé med ett par tusen medlemmar ska även ha funnits i Sverige, troligen ända in till början av 2000-talet. Frågan är alltså om de kan ha varit inblandade i Palmemordet.
När Palme mördades den 28 februari 1986, var det bara knappt en månad innan han skulle resa till Sovjet och ett inplanerat möte med Gorbatjov för att diskutera nedrustningsfrågan. Detta gjorde att Palme sågs som en förrädare bland många svenska militärer, men också som ett hot för Nato.

Mats Deland betonar att det inte finns några bevis eller spår, utan att det bara rör sig om teorier om att Stay Behind kan ha legat bakom mordet. Men ett problem om man ska kunna styrka eller avskriva dessa teorier är att källor är svåra att komma över eftersom arkiven är stängda, berättar han.
– Jag tycker givetvis att Stay Behind ska utredas ordentligt, men jag tror inte som Ahlenius att det ska göras av en regeringskommission. Det skulle innebära ytterligare en massa hemligstämplingar och gör så att man så att säga skjuter problemet framför sig, säger Mats Deland.

Mats Deland vill istället se en speciell akademisk satsning att med forskningsmedel kunna utreda Stay Behinds verksamhet i Sverige.
– Man måste i så fall stifta en särskild lag om att arkiven ska öppnas för forskare, säger han, och påpekar att såna lagar har antagits förut för att ge insyn i Säpos arkiv.

Per Leander

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.