Aktivisters mobiler och epost övervakade i flera år – I Bahrain kämpar folket mot övermakten

23 februari 2013

Förstasidan, Nyheter, Utrikes

▶Europeiska övervakningsbolag anmälda för att sälja utrustning till Bahrain ▶Kan användas för att övervaka befolkningen     ▶Reportrar utan gränser och Bahrains center för mänskliga rättigheter står bakom anmälan

 

Övervakning foto:flickr.com/photos/splorp cc-by-nc-nd

Förra veckan var det två år sedan tusentals Bahrainbor gick ut och krävde demokrati, krav som då slogs ner med våld. Tvåårsdagen gick säkerhetsstyrkor ut och slog ner de protesterande med tårgas och gummikulor. En ung pojke dödades i samband med protesterna.
Arash Hakimnia berättar här om hur regimen i Bahrain anses ha kommit över teknologi för övervakning av befolkningen.

Europeiska övervakningsbolag anklagas för att ha bistått regimen i Bahrain med övervakningsutrustning som ska ha använts till att bryta mot mänskliga rättigheter. Bland andra Reportrar utan gränser och Bahrains center för mänskliga rättigheter anmäler nu företagen för brott mot europeiska samarbetsorganet OECD:s riktlinjer för export.
Brittiska Gamma International och tyska Trovicor ska ha tillhandahållit verktyg som kan användas till att hacka sig in på personers datorer, läsa mail och till och med aktivera webbkameror och mikrofoner för direktövervakning. OECD-riktlinjerna är inte lagligt bindande, men organet kan utfärda en varning om utredningen visar på brott mot reglerna. Emma Draper på brittiska Privacy International – en av organisationerna bakom anmälan – menar att om en sådan utredning inleds så är det mycket betydelsefullt.
–Det viktiga med processen är att den erbjuder oss en möjlighet att kommunicera med de två övervakningsföretagen och försöka övertyga dem om att reparera den skada deras produkter redan orsakat och vidta åtgärder för att förhindra vidare medskyldighet till människorättsbrott utomlands, säger hon till Internationalen.
Om utredningen kommer fram till att Gamma och Trovicor har brutit mot OECD-riktlinjerna är det ett viktigt erkännande från en oberoende instans att medskyldighet till människorättsbrott har ägt rum.

Företagen motiverar tekniken med att de bara säljer utrustningen till regeringar med syftet att stävja brott och terrorism. Men utrustningen kan likaväl användas av samma regeringar för övervakning av sina medborgare. I Bahrain är det ingen ovanlighet med övervakning, fängslanden och tortyr av oppositionella. MR-organisationerna ger i anmälan flera exempel på hur aktivister övervakats och trakasserats.
Aktivisten Abdul Ghani AlKhanjar greps och torterades av bahrainska myndigheter 2010 och berättade för människorättsgrupper att förhörsledarna visat honom utskrifter av textmeddelanden och mobilsamtal som han haft/skrivit ända tillbaka till 2009, en övervakning han dittills varit omedveten om. Ahmed Aldoseri, högt uppsatt inom Bahrains telekommyndighet, sade till affärstidningen Bloomberg i augusti 2011 att det enda sätt för myndigheterna att få tillgång till de skickade meddelandena var genom den importerade tekniken.

Övervakningsbranschen är en hemlighetsfull bransch som sällan talar öppet om var och hur deras produkter används. De utpekade företagen förnekar all kännedom om att deras utrustning sålts till Bahrain. Nätexperter på Torontos universitet har dock funnit att programvaran faktiskt använts i Bahrain.
Våren 2012 utsattes bahrainska demokratiaktivister för en mailkampanj där de fick e-post med nyheter och information som kan tänkas intressera en aktivist. Till mailen fanns suspekta filer bifogade som aktivisterna uppmanades öppna. Flera fattade misstankar, däribland Hussain Abdulla bosatt i USA. Han skickade mailen till Bloomberg som tillsammans med Toronto-experterna lyckades identifiera spionprogrammet FinSpy som säljs av ett dotterbolag till Gamma International.

Vidare analys visade att programmet överför information från den smittade datorn till en dator, så kallad server, i Bahrain. Resultaten publicerades i en serie artiklar i Bloomberg.
Handeln med övervakningsutrustning är en väldigt oreglerad marknad. Liknande restriktioner som för vapenhandeln finns nämligen inte för övervakningstekniken. Vapenrestriktionerna har dock inte hindrat EU-länder från att exportera vapen till länder som Bahrain. Emma Draper på Privacy International efterlyser skärpta restriktioner för att förhindra att sådan teknik når diktaturer.
– Vi tycker att regeringar i Europa borde underställa övervakningstekniken samma exportkontroll som export av vapen med dubbla användningsområden, säger Emma Draper till Internationalen. Det skulle betyda att varje ny export till ett land utanför EU skulle behöva tillstånd från regeringen, vilket förhoppningsvis skulle hindra tekniken från att hamna i de allra värsta regimernas händer, som Syrien och Iran.

Europaparlamentet efterlyste så sent som 17 januari europeiska exportrestriktioner på teknik som ”används för att spåra, censurera och övervaka information och kommunikationsflöden”. Något intresse från EU-regeringar och kommissionen för att begränsa vapen- eller övervakningsmateriel till den väststödda diktaturen i Bahrain har hittills inte kunnat skönjas.

Arash Hakimnia

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.