”Löfvens nya S-program i företagens intresse”

23 februari 2013

Förstasidan, Kommentar

▶ Socialdemokraternas nya program helt inriktat på företagens behov   ▶Nyckelordet är konkurrenskraft, att politiken i allt ska underordnas företagens vinstjakt    ▶ Behovet av privata företag i välfärden är självklart i ”Framtidskontraktet”

 

Stefan Löfvén foto:riksdagen

Stefan Löfvén foto:riksdagen

Socialdemokraterna går i april till kongress under mottot ”Framtidspartiet”. Men det Framtidskontrakt som Stefan Löfven och hans ledning nu lagt fram som huvuddokument inför kongressen innehåller inga djärva nya framtidsmål. Temat är det gamla välkända: går det bra för företagen går det bra för Sverige.
Programmet är en direkt fortsättning på den ”affärsplan för Sverige” som ledningen talande nog döpte sin politik till i fjol. Nyckelordet som går genom hela programmet är konkurrenskraft, i klarspråk att politiken i allt ska underordnas företagens vinstjakt. Utbildning, barnomsorg, äldrevård, hälsa, jämställdhet, integration, och så vidare, allt motiveras med att det gynnar företagens konkurrenskraft, inte för att kunskap, omsorg, jämlikhet och ett gott samhälle skulle vara värda att eftersträva i sig.

I förra veckan visade SVT i det avslöjande programmet ”Lönesänkarna” hur samtliga regeringar, socialdemokratiska som borgerliga, sedan början av 80-talet bedrivit en medveten politik för att öka företagens vinster på lönernas bekostnad. Resultatet är att löneandelen av BNP idag är den lägsta på 100 år, att massarbetslösheten permanentats, att ojämlikheten ökat dramatiskt och att makten förskjutits till de stora kapitalägarna.
Löfvens ”framtidskontrakt” lovar, med ett diskret men oförminskat stöd till ”låg och stabil prisutveckling” (kodordet för låga löneavtal) och oberoende riksbank (central ingrediens i att fortsätta sätta inflationsbekämpning före jobben), att denna utveckling kommer att rulla på med honom som statsminister.

Inramat i retorik om att skapa jobb är programmet totalt inriktat på företagens intressen och behov och bekräftar att Löfven och hans socialdemokrati står med båda benen djupt nedsjunkna i de nyliberala grunddogmernas träsk. Snarare än att öppna dörren för något rödgrönt alternativ till den politik som dominerat Sverige de senaste 30 åren, och som på så många områden går mot vad en stor majoritet önskar, är det en anpassning till den rådande högerpolitiken.

I den stora stridsfråga där LO-kongressen förra våren överraskade med att köra över ledningen och kräva stopp för vinst i välfärden, slår dokumenten närmast självklart och i förbigående fast det motsatta, behovet av privata företag i välfärden. I programmet finns inte ens halvhjärtade försök att göra valfrågor av det djupt förankrade kravet på ett stopp för vinstdräneringen i välfärden, avregleringseländet i järnvägen, eller det marknadsanpassade skolkaoset. Det skulle ju innebära konfrontation med de stora företagsintressena.
Det framstår väldigt tydligt att det framtidskontrakt Löfvenledningen vill skriva är inte med landets arbetare och låginkomsttagare utan med företagsledare, riskkapitalister och direktörer. Talande är att orden ”löntagare” eller ”anställd” förekommer 5 gånger medan ”företag” nämns 26 gånger. Ordet ”arbetare” nämns inte alls…

Problemet för Löfven och hans parti är hur de ska få människor att bli entusiastiska för denna politik. En politik, som baserar sig på samma tankar och grundförutsättningar som den nuvarande regeringen och vars förslag och resonemang utstrålar att man tävlar med Moderaterna om att vara ”det nya företagarpartiet”, kommer knappast att mobilisera den rörelse som en gång var socialdemokratins själ och segervapen.
Men för ett parti vars kampanjer allt mindre bärs upp av engagerade medlemmar och mer av betalda PR-byråer och som inrättat svängdörrar mellan partiledning och näringslivets högsta våningar uppfattas det förmodligen inte längre som ett problem.
Frågan är om programmet inte så mycket ska ses som en utmaning mot regeringen utan snarare som en utsträckt högerhand till ett blocköverskridande samarbete.

Lars Henriksson

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.