Röda Korset förbereder sig för misär och uppror i EU

13 januari 2013

Förstasidan, Nyheter, Utrikes

▶ Misären i Europa tvingar Röda Korset att omprioritera, inte längre bara u-länder som behöver nödhjälp
▶”Risken för spänning och våld stiger”
▶Vill bedriva nödhjälp vid kommande väpnade konflikter i Europa till följd av krisen

 

Yves Daccord. Foto:Janerik Henriksson / Scanpix / redcross.se

Den ekonomiska kriseni Europa kommer att leda till folkliga uppror i flera länder, mycket större och allvarligare än de strejker och demonstrationer vi redan sett. Det är en slutsats som Internationella rödakorskommittén (ICRC) har dragit och som innebär att Röda korset nu förbereder sig för att bedriva massiv katastrofhjälp i Europa vid kommande väpnade konflikter.
– Titta på upproren i Egypten och Tunisien. De handlade mer om bröd än om frihet. När människor känner att de inte längre har någon utväg finns det absolut ingen tvekan om att risken för spänningar och våld stiger. Det visar all vår erfarenhet av kriser runt om i världen, säger Yves Daccord, generaldirektören för ICRC, till den danska tidningen Politiken.

Röda Korset har tidigare huvudsakligen inriktat sin verksamhet på att hjälpa nöddrabbade i samband med konflikter och katastrofer i tredje världen, där de fattiga u-länderna inte har resurser att ta hand om sitt eget folk.
Men när arbetslöshet och ren misär nu breder ut sig i också i Europa, samtidigt som politikerna har avvecklat de sociala skyddsnäten, tvingas Röda Korset nu att lägga allt större resurser på nödhjälp i tidigare välmående europeiska stater.

Av EU:s 503 miljoner invånare lever nu nästan 120 miljoner EU-medborgare under den europeiska fattigdomsgränsen, enligt de senaste siffrorna från EU:s statistiska centralbyrå Eurostat. Det är alltså mer än var femte EU-medborgare som lever i fattigdom.
– Vi ser nu för första gången att Röda Korset i flera europeiska länder måste fokusera på fattiga i det egna landet, mycket mer än på externa uppdrag utanför Europa, säger Yves Daccord.

I tolv europeiska länder koncentrerar de nationella Röda Korset-organisationerna redan huvuddelen av sitt arbete på att hjälpa den egna befolkningen.
I Spanien har hela förra årets insamling gått till den egna befolkningen, och cirka två miljoner spanjorer vänder sig till Röda Korset för att få hjälp. 300 000 av dem beskrivs som extremt utsatta. Samtidigt forsätter vågen av vräkningar av tusentals spanjorer som inte längre kan betala sina hyror eller banklån, så antalet nödställda bara växer och växer.
I det av krisen hårt drabbade Grekland har grekiska Röda Korset redan gått i konkurs och kan inte längre hjälpa till alls där nöden är som störst.

Internationella rödakorskommittén förbereder sig nu på att det kommer att bli fortsatt värre i Europa, men det handlar inte längre bara om nödhjälp till arbetslösa och bostadslösa nödställda.
Röda korset förbereder sig på att det kan bryta ut allvarligare väpnade konflikter, uppror och revolutioner i Europa, varför man också måste förbereda sig för att kunna ta hand om skadade människor och förstörd infrastruktur.
– Vi i Europa måste komma ihåg att vi inte är immuna mot kriser och dessa, oavsett vad de beror på, kan leda till oroligheter och upplopp, säger svenska Röda Korsets generalsekreterare
Ulrika Årehed Kågström till SvD.

Även om situationen i Sverige än så länge är långt ifrån så allvarlig som i södra Europa, så berättar Ulrika Årehed Kågström att svenska Röda Korset märker av Europas kris framförallt på att antalet papperslösa ökar som en konsekvens av att människor som inte har arbete i hemlandet försöker ta sig till Sverige.

Per Leander

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.