Ojnarerörelsen fortsätter

11 januari 2013

Förstasidan, Nyheter

Sommarens intensiva kamp för Ojnareskogen på norra Gotland, mot Nordkalks omfattande kalkbrytningsplaner, den kamp som bland annat ledde fram till Nätverket Budkaveln – som vill motverka storbolagens exploatering av Sveriges mineraltillgångar, har utnämnts till årets folkrörelse 2012 av Dagens Opinion.

I väntan på Högsta domstolens beslut får Ojnareskogen åtminstone ett visst mått av vintervila. Men skogens och vattnets försvarare tar ingen paus. Några fältbiologer har bosatt sig i Fårösund tills vidare, de fortsätter arbetet med att förbereda för en nationalpark och nyligen hölls RÅM på ön, Fältbiologernas årsmöte. De genomförde också en demonstration mot gruvboomen.
Samtidigt fortsätter det opinionsbildande arbetet och under julveckorna kunde den som besökte Gotland se utställningar om Ojnarefrågan både på museet Fornsalen, och på Gotlands konstmuseum.
På nationellt plan planerar Nätverket Budkaveln, av allt att döma, vidare för kommande aktioner.

När det gäller Nordkalk så har de i väntan på Högsta domstolens besked ansökt om att få utöka sitt nuvarande kalkbrott i Klintahagen men Länsstyrelsen på Gotland har satt stopp för de planerna.
Den 21 januari håller Nordkalk ett seminarium om kalktäkten i Bunge, med namnet ”Kalken och miljön”.
På affischen forsar vatten fram, friskt och klart, något som kan kännas en aning missvisande och greenwashande, eftersom en av huvudfrågorna för motståndet är att grundvattnet hotas av det planerade kalkbrottet. Seminariet har ett begränsat antal platser, förmodligen kommer många av dem att fyllas av Ojnareaktivister som vill veta vad företaget har att säga.

På Fornsalen fanns två genomskinliga rör med ett Ja och ett Nej på, samt en hink med kalkgrus. Där kunde utställningsbesökarna lägga en näve grus för att visa sin åsikt, för eller emot kalkbrottet.
Nejröret var fullt.

Text och foto:
Emma Lundström

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.