Moderaterna vill förbjuda tiggeri

22 januari 2013

Förstasidan, Göteborg, Inrikes, Nyheter

En arbetsgrupp inom moderaterna föreslår att organiserat tiggeri kriminaliseras. ”Det finns tecken på att människor utnyttjas för att tigga i en omfattning som är bekymmersam. Vi vill därför utreda omfattningen av problemet. Vi tycker att vi ska fundera på om man på något sätt kan kriminalisera de som utnyttjar människor och organiserar det hela”, säger justitieminister Beatrice Ask. På frågan om man ska kriminalisera tiggarna svarar hon nej, utan att det är de som står bakom och organiserar verksamheten som man vill komma åt.

Enligt en artikel på webbsajten Nyheter 24, håller polisen till en viss del med om att tiggeri bör begränsas med hjälp av lagen på grund av att det kan handla om människohandel. Men gatutidningarnas chefredaktörer, Ulf Stolt från Situation Stockholm och Aron Israelson från tidningen Faktum i Göteborg, håller inte med polisen om en lagändring som förbjuder tiggeri. ”Jag tror att attityderna skulle hårdna mot fattigdom generellt.

Det är lätt att föreställa sig att poliser, väktare, butiksföreståndare med fler skulle ha närmare till att köra bort utslagna människor med hänvisning till en sådan lag”, säger Aron Israelson, chefredaktör på gatutidningen Faktum, enligt artikeln. Internationalen fick en intervju med honom.

Hur ska dessa människor kunna försörja sig om de varken har uppehållstillstånd, bostad eller mat? Finns det inte större risk att både kriminalitet och våld förvärras om tiggeri förbjuds?
– Jo, givetvis. Organiserat tiggeri innebär många olika saker. Bland annat storfamiljer som organiserar tiggeri, man slår då mot till exempel den romska familjestrukturen.

Varför diskuteras inte orsakerna till tiggeri, att det faktiskt handlar om ett samhällsproblem?
– Jag tror att det är lättare att fokusera på att det är icke önskvärt, kriminellt och maffiarelaterat. Så att problemen kan sopas under mattan och vi kan se åt ett annat håll. Det är abstrakt för att det är ett europeiskt problem.

När ska de styrande politikerna inse vikten av ett mer jämlikt samhälle i denna fråga?
– Det var en bra fråga, det återstår verkligen att se. Det krävs att allmänheten vaknar och att vi lär oss mer om den romska kulturen och fattigdom. Medborgarna måste ställa krav på politikerna.

Liza Ahnland

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.