Major Björklund målar in sig i ett hörn

18 januari 2013

Förstasidan, Kommentar, Nyheter

Jan Björklund. Foto: Riksdagen.se

På TV 4-nyheterna måndagen 14/1 ställdes skolminister Björklund inför frågan om vad han tänker göra inför problemet att lärarna har fått för mycket arbetsuppgifter av administrativ karaktär på sitt bord. Facket hade varit på honom och meddelat att det jäser i skolorna just nu. Inte lite fräck lovade majoren inför tv-kameran att pappersarbete för lärare skulle minska. Hur kommer det sig? Borde inte lärarna ägna mesta delen av sin tid år pedagogik så att eleverna kan få största möjliga stöd? Ja, det borde vara så men så är det uppenbarligen inte.
Redan i juli 2011 infördes samtidigt flera omfattande reformer i skolans värld. Det var inte vilka reformer som helst. Det handlade om en ny skollag, ny läroplan, nya betygskriterier, införande av nya nationella prov, nya behörighetskrav för lärare och även nyheten om en lärarlegitimation. Den senare blev fiasko från början, men övriga reformer har redan hunnit göra sitt.

Major Björklund är som bekant en stark anhängare av mer disciplin och fler betyg i skolan ju längre ner i åldrarna man kommer. Skollagen innebär till exempel mängder av nya administrativa uppgifter för både lärare och skolledningar (skolutredningar, individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram, fortlöpande dokumentation om eleverna och så vidare) och nya läroplanen ställer å sin sida omfattande krav utifrån den nya kunskapssynen som finns i dokumentet. Om man snuttifierar kunskapssynen och detta får som följd att ett ämne som NO delas i fyra olika ämnen och alla dessa ska följas av en ofantlig dokumentation… Ja då blir det mer dokumentation och mer arbete för lärarna. Visste inte majoren detta när han drev på om mer disciplin och mer betyg?
När han nu, i klassisk populistisk stil, lovar en minskning av pappersarbete blir det oerhört intressant om det blir delar av skollagen eller i den nya läroplanen som går upp i rök. Inser inte majoren att det finns en sanning och en konsekvens i allt man gör – även i skolan? Nej, det inser han inte och nu står han där med brallorna nere.

Alex Fuentes

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.