Kära, kära kamrater, Gott Nytt År!

22 januari 2013

Förstasidan, Krönika

Efter tvekan, reträtt och uppehåll över jul återstartade lantarbetarstrejken på landsbygden utanför Kapstaden. Löften före jul om förhandlingar från gård till gård har förstås kommit till ingenting. Strejken inbegriper just nu kanske 3 000-4 000 arbetare, men kommer att sprida sig under veckan och över helgen.
Kamrater arbetar som vansinniga för att ansluta som många som möjligt. En svårighet är de öppna hoten från polisen. Jag har fortfarande inte vant mig vid hur saker och ting går till i Mandelas demokratiska Sydafrika (och jag hoppas jag aldrig vänjer mig). Staten är en strejkbrytarstat och det är en stat som… jag vet inte hur det ska uttryckas… liksom inte ”har lust” att följa alla fina lagar som blev följden av segern 1994.

Detta är stilen när ordningen ska upprätthållas: ”Om ni strejkar nu igen era jävlar så kommer blodet att flyta!” Följaktligen var det igår krig mellan tusentals strejkande och polis i De Doorns och tre andra småstäder. Över 50 arbetare arresterades, och då har strejken bara inletts. Kamrater från Democratic Left Front, DLF, som leder lantarbetarfacket CSAAWU och småbrukarorganisationen Mawubuye är mitt i striden. Personal från informationscentret AIDC kryssade mellan olika platser där demonstrationer och möten samlades för att få en bild.
”It was unbelievable. The police are shooting like mad. The streets are littered with rubber bullet cartridges.” Skurar av gummikulor mötte stenkastning i gatustrider. Bilar och vingårdar var satta i brand. Också journalister från Cape Times, som uppfattades vara motståndare till strejken och kravet på 150 rand om dagen (ungefär 120 svenska kronor), revs ut ur bilen på ett ställe, fick sig en omgång och sin bil vält och uppbränd. För ”boerna” är druvskörden nu i farozonen. De vill att strejken bryts omedelbart. De kräver det av polisen, och polisen på landsbygden är en farmägarpolis.

Om ni kamrater därhemma vill engagera er i något med direkt effekt, och om det finns utrymme för en kampanj till, så är ekonomiskt stöd till CSAAWU och en konsumentbojkott av sydafrikanska jordbruksprodukter och pickets utanför Systembolaget verkligen något att tänka på (ack, somliga är då tillbaka i snömodden utanför Systemet igen!).
Nu kommer också svälten att knacka på dörren om strejken fortsätter, men moraliskt stöd är viktigt också!

Samtidigt ska snart nya löneförhandlingar starta på gruvbolaget Angloplatinum med 40 000 anställda, så som arbetarkommittén blev lovad i december. AIDC och DLF är också här i direkt kontakt och stöd till den. Gruvarbetarna kommer i kontakt med socialistiska idéer för första gången i sitt liv, men de tycker instinktivt att gruvor ska ägas och skötas av ”the communities”, ett begrepp för närsamhället eller bysamfälligheten som inte längre finns i Sverige. Politiskt är det ett massuppbrott från ANC som står på spel i gruvstrejkerna, som från augusti till november snarare var klasstrider än strejker. Klassiskt språkbruk är helt relevant.

Det kommer att bli ett extremt år i detta så delade Sydafrika, som ser en avdrift till en alltmer auktoritär regim. Snart har nationella ledningen för DLF möte. Förmodligen – jag hoppas detta innerligen – kommer de att besluta om att ställa upp i valet 2014. På mötet kommer också dussintalet representanter för lantarbetare och gruvarbetare att delta. DLF har vuxit under de senaste sex månaderna. Men det är mycket långt kvar… Sydafrika är så stort, kamrater. Det är stort som Europa…
Ni är i mitt hjärta och mina tankar. Vi har fortfarande en värld att vinna! Jag hatar att förlora. Jag deltar i striden eftersom segern är säker. Annars finge det vara.

Dick Forslund
10 januari
Kapstaden

PS 15 januari
Det är fortfarande sammandrabbningar i De Doorns och på andra ställen. DLF var tvungen att skjuta upp mötet en vecka, eftersom folk inte kan vara borta. Och idag annonserade Anglo Platinum massavskedanden av gruvarbetare.

Alla tjuvtricks är tillåtna.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.