Hugo Chávez – fortfarande president?

12 januari 2013

Förstasidan, Nyheter, Utrikes

Många spekulationer kring Chávez hälsotillstånd. Chávez parti vann valet i 20 provinser – den borgerliga oppositionen vann i tre. Vicepresident Maduro: ”Chávez är fortfarande landets president”.

Det har spekulerats hej vilt kring Venezuelas Hugo Chávez öde sedan denne opererats för cancer för fjärde gången. Operationen och behandlingen sker på Kuba, men att det sker just där på grund av att ön har världens bästa cancerspecialister sägs däremot inte. I stället har borgerliga media lanserat alla möjliga konspirationsteorier i syfte att skapa förvirring och instabilitet i ett land där den politiska utvecklingen inte går som USA, EU och den inhemska överheten vill. Dagens Nyheter förhastar sig till exempel och talar om för oss på ledarsidan att det är ”Dags för maktskifte” (5/1-13).

DN fabulerar om en ”auktoritär socialistisk” president som gör allt som står i hans makt för att ”klamra sig fast vid makten”, samtidigt som tidningen tvingas konstatera att så sent som den 6 oktober i fjol blev Chávez omvald för ytterligare sex år. Av 15 miljoner människor, men detta säger inte DN för det passar sig inte.

Men den borgerliga logiken brister. I samma ledare erkänner man till exempel: ”Allt har förvisso inte blivit sämre under Chávez. Fattigdomen har minskat, bland annat tack vare matsubventioner och fri sjukvård… Chávez regim är på många sätt också en del av den vänstervåg som till följd av folkligt missnöje präglat kontinenten det senaste decenniet.” Det är förståeligt att DN vill ha ett ”maktskifte” liksom att utländska bolag vill ha tillbaka sitt ägande över oljan i Venezuela. DN glömde att skriva, om vi inte utgår ifrån att DN desinformerar, att i valen i oktober gav väljarna sitt stöd till Segundo Plan Socialista 2013-2019 (”Andra socialistiska planen 2013-2019”) som Chávez gick till val på. Man glömde även att i de regionala valen som genomfördes den 16 december – medan Chávez redan var inlagd på Kuba – vann PSUV (Venezuelas förenade socialistiska parti) makten i 20 provinser (man erövrade fem nya provinser där högern suttit vid makten) medan den borgerliga oppositionen fick majoritet i endast tre.

Dagen innan DN:s ledare skrevs ägde ytterligare ett val rum, nämligen valet av en ny ledning för landets Nationella Församling, och där PSUV fick de tre viktigaste posterna vilket säkerställer en parlamentarisk övergång. Diosdado Cabello, en före detta vapenbror till Chávez, valdes till parlamentets ordförande och blir därmed den som kan leda landet och utlysa ett nytt val om Chávez skulle gå bort. Cabello, som i övrigt var den som såg till att elitsoldater följde med en folkmassa som befriade Chávez 2002 då han hölls fängslad i samband med en militärkupp mot honom, var inte sen att varna borgarna när han själv svor eden: ”Parlamentet är ett scenario för debatt och inte för förhandlingar.” Ytterligare två av Chávez närmaste anhängare valdes till församlingens vice ordföranden – Darío Vivas och Blanca Eekhout. Av 165 möjliga fick dessa 97 av rösterna. Cabello sammanfattade det väldigt enkelt: ”Uppenbar och kraftfull majoritet. […] Uppenbar minoritet.”

I samband med valet av en ny ledning för den Nationella Församlingen samlades tusentals människor utanför parlamentet för att ge sitt stöd till Chávez och parlamentets nya ledning. Demonstranterna bar röda tröjor med texten ”Chávez är jag”. Vad händer den 10 januari – då detta nummer av Internationalen gick i tryck – då Chavez skulle ha svurit inför sin tredje mandatperiod men inte kan närvara på grund av sjukdom? Svaret från vice president Nicolás Maduro, och parlamentets nye ledare, Diosdado Cabello, var väldigt simpelt: ingenting. Maduro och Cabello konstaterade att landets konstitution säger ingenting om detta och att svära in för den nya mandatperioden är en formalitet. Hittills har borgerliga skribenter världen över pratat om alla möjliga påhittade oenigheter dessa politiker emellan. När det nu visar sig att detta inte stämmer heter det från borgerligt håll att det är Kuba som bestämmer vad som sker i Venezuela.

Hur som helst går den utstakade vägen vidare. Vice president Maduro, som av Chávez ses som en naturlig arvtagare i ett läge utan Chávez, var övertydlig för ett par dagar sedan. Han sa att Chávez fortfarande är landets president och kommer att vara det längre än den 10 januari. Maduro tillade inför tusentals anhängare att om det finns krafter som har för avsikt att motsätta sig folkviljan ”kommer de att hitta folket på gatan och kommer då att komma ihåg den dagen de föddes”. Det finns ingen möjlig förlikning med högern, sa han. Kapitalismen finns visserligen kvar i Venezuela, men de fattiga förstår mer än väl att den karismatiske Chávez har bidragit till att skapa en massiv folklig klassamhörighet som utgör den viktigaste drivkraften för ett samhälle utan kapitalism. Tala om maktskifte.

Alex Fuentes

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.