Göteborg: Hyresgästerna förlorade i hyresnämnden

12 januari 2013

Förstasidan, Göteborg, Inrikes, Nyheter

Hyresnämnden dömde till Stena Fastigheters favör. Pennygången ska renoveras – stora hyreshöjningar väntar. ”Hyresgäster måste våga kämpa”.

Internationalen 50/2012 uppmärksammade hur hyresgästerna i bostadsområdet Pennygången i Göteborg, sedan våren 2012, organiserat sig mot fastighetsägarens försök att genom omfattande renoveringar drastiskt höja hyrorna. Konsekvenserna kommer, enligt de boende, bli allvarliga för majoriteten av hyresgästerna som då kan tvingas flytta. Hyresnämnden gav emellertid, i sitt beslut den 19 december, fastighetsägaren tillstånd att få utföra de renoveringsåtgärder man begärt. Internationalen tog därför kontakt med Catharina Thörn, boende på Pennygången och aktiv i nätverket Pennygångens Framtid, för en kommentar.

Hur ser du på Hyresnämnden utslag och dess konsekvenser?
– Domen var slentrianmässig och tar inte alls hänsyn till den mycket specifika situation som råder på Pennygången. Hyresnämnden har också helt separerat frågan om hyran och renoveringen vilket blir absurt. Vi hyresgäster vänder oss inte mot renoveringen i sig utan den enorma hyreshöjning som den kommer medföra. Nämnden lutar sig också mot att en majoritet av hyresgästerna i etapp 1, alltså de lägenheter som står i tur att renoveras först, accepterat renoveringarna. Nämnden har i sin dom inte alls tagit i beaktande att vi som hyresgäster är beroende av Stena Fastigheter för att få ersättningslägenheter och att det stora flertalet av de som skrivit på för upprustning av sina bostäder sannolikt inte kommer ha råd att flytta tillbaka till dem då hyrorna blivit alltför höga. Men det skall tilläggas att nämnden var oenig och att en ledamot reserverade sig.

– På sikt är detta ett led i att öka bostadssegregeringen i Göteborg, där bara de som har goda inkomster har råd att bo i attraktiva områden. De som inte kan betala flyttas runt till bostadsområden som är mindre attraktiva.

– En annan allvarlig konsekvens av renoveringarna är att man förstör väl fungerande nätverk i bostadsområdet Pennygången, som idag har en ganska blandad befolkning av barnfamiljer, pensionärer och ensamstående. Efter renoveringarna kommer området sannolikt att bli ett reservat för välbeställda göteborgare.

Hur tänker ni gå vidare?
– Vi kommer att överklaga Hyresnämndens beslut till Svea Hovrätt, som beräknas kunna behandla vårt ärende tidigast i april- maj 2013.

Vilket gensvar har ni fått för era krav bland politiker?
– Vi vill göra den här frågan till en riksfråga och har därför uppvaktat politiker i Göteborgs Kommun samt även bjudit in bostadsminister Stefan Attefall att besöka vårt område.

– Av kommunpolitikerna är det Vänsterpartiet som visat sig mest positivt samt även några enskilda politiker från övriga partier.

– Hittills har emellertid Göteborgs kommun varit flat och passiv mot Stena Fastigheter. Det hade exempelvis varit möjligt för kommunen att sätta press på Stena, genom att inte bevilja markplats för nya fastigheter samt säga upp deras avtal om kajplats för färjetrafiken.

Hur ser ni på framtiden om Stena skulle vinna i Svea Hovrätt?
– Mot bakgrund av utslaget i Hyresnämnden har vi tyvärr inte alltför stora förhoppningar om att vinna i Svea Hovrätt.

– Tyvärr tycks det vara en strategi från hyresvärdarnas sida att låta sina fastigheter förfalla då det inte är lönsamt att underhålla dem. Det är då mer lönsamt genomföra genomgripande renoveringar eller att riva de gamla och bygga nya bostäder till ett avsevärt högre pris.
– Om Stena Fastigheter, och andra fastighetsägare, får fortsätta med sina renoveringar och därtill chockhöjningar av hyrorna innebär det en bostadssocial katastrof, där segregeringen kommer att öka markant under de närmaste 5-10 åren.

– Vi hyresgäster trivs bra på Pennygången och en viktig del av vår kamp är allas rätt till bra och attraktiva bostäder, även för de som har låga inkomster. För att vända den negativa trenden med ökad bostadssegregering krävs det emellertid att staten åter börjar bedriva en aktiv bostadspolitik.

Vilka positiva lärdomar kan man dra av er kamp?
– En positiv konsekvens av vår kamp är att den mobilisering vi åstadkommit är unik och har fått nationell spridning.

– Många hyresgäster har hört av sig till oss som bor i områden på väg att renoveras och även bloggar har startats upp.  Vårt kollektiva agerande gentemot Stena har fått folk ute i landet att vakna upp.

– Som hyresgäst är det viktigt, trots fastighetsägarnas starka ställning på bostadsmarknaden, att inte bli rädd utan våga stå upp och kämpa. Och att hyresgäster stödjer varandra och håller ihop. Skulle vi förlora mot Stena Fastigheter, finns det förhoppningsvis andra som kan ta vid i den kamp för rätten att bo kvar i sitt hem som vi har påbörjat!

Per Hjalmarson

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.