Felriktat Norrlandsuppror

Det har startat ett Norrlandsuppror som säger sig vilja rädda jobb och industri. Ett uppror du kan skriva på med ditt namn. Det kanske låter bra. Uppror har en tendens att låta bra.
Men det här är inget uppror från folket. Det är Socialdemokrater, Moderater, företagsledare och fackliga företrädare som gör gemensam sak mot någonting som många grupper inom miljörörelsen tycker är hyfsat positivt, nämligen EU-beslutet om det så kallade svaveldirektivet. Ett direktiv som regeringen nu ställt sig bakom, och som de som startat upproret tror kommer att ge ”svenska exportföretag stora kostnadsnackdelar jämfört med konkurrenterna”.
Svaveldirektivet innebär bland annat att svavelhalten i marint bränsle ska sänkas överlag och att bränsle med svavelhalt över 3,5 viktprocent till stora delar förbjuds.
Huvudsaken: minska utsläpp av något som skadar miljön. Ett uppror mot det känns inte helt lyckat.
Direktivet kanske betyder kostnadsnackdelar för svensk export. Men svensk export, jobb och industri har inget värde om miljön förstörs bortom räddning.
Så enkelt är det.

Emma Lundström

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.