”V enda partiet mot kraftigt höjda hyror”

08 januari 2013

Förstasidan, Inrikes, Nyheter, Stockholm

▶Allmännyttiga bostadsbolag ska bli vanliga vinstinriktade marknadsanpassade bolag
▶Allt fler hyresrätter omvandlas till bostadsrätter.
▶V kräver hyresstopp i de allmännyttiga bolagen: ”De har en förmögenhet på 22 miljarder”.

Ann-Mari Engel, v.  Foto: Martin Lundström

Ann-Mari Engel, v. Foto: Martin Lundström

Hyresbostadsutredningen är klar och har överlämnats till regeringen. Här föreslås lagändringar som snabbt kan leda till rejäla hyreshöjningar. Sådana lagändringar kommer att leda till att det byggs fler hyresrätter tror regeringens utredare Per Anders Bergendahl. I Stockholm har de styrande redan börjat marknadsanpassa hyrorna.
Tisdag 11 december skulle Stockholms stads koncernledning ge nästa års direktiv till bostadsbolagen. ”Enligt direktiven ska hyressättningen under nästa år samordnas med de privata fastighetsägarna – något som för de allra flesta kommer innebära kraftigt höjda hyror. Skälet är att man vill ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolagen, alltså ta ut så mycket vinst som möjligt.”, skriver vänsterpartiet i ett pressmeddelande. Internationalen har pratat med Ann-Mari Engel, vänsterns ledamot i koncernstyrelsen, som berättar mer om vad förslaget som gick igenom kan innebära.

Vad är det som händer just nu i bostadsfrågan i Stockholm?
– Den borgerliga majoriteten håller på att göra om de tre allmännyttiga bostadsbolagen till vanliga vinstinriktade marknadsanpassade bolag. Det innebär att hyrorna ska vara desamma som i privata fastighetsbolag. Som ett tecken på detta blir stadens bolag medlemmar i de privata Fastighetsägarna, i stället för de allmännyttiga bolagens sammanslutning SABO. Man stödjer sig på den nya lagen om allmännyttan som den borgerliga regeringen antog förra året, men den behöver inte tolkas så.
– Dessutom fortsätter omvandlingarna av hyreslägenheter till bostadsrätter – hittills närmare 30 000 under denna mandatperiod.

Vad gör vänsterpartiet i frågan?
– På det nationella planet har vi som enda parti avvisat den nya lagen och har i budgeten en rad åtgärder för att kunna bygga fler och billigare hyresrätter, bland annat subventioner.
– I Stockholm avslår vi alla omvandlingar och vill bygga mycket fler hyresrätter till rimliga priser i hela staden. Vi kräver hyresstopp i de allmännyttiga bolagen för 2013. De har en förmögenhet på 22 miljarder och behöver inte höja hyrorna alls. I nybyggnationerna kräver vi lägre kostnader och lägre hyror. Idag kostar en nybyggd etta i en ny stadsdel cirka 9 000 kr – helt orimligt!

Vad krävs för att regeringen ska inse hur verkligheten ser ut för många människor?
– Vet inte, utom regeringsskifte. I Stockholm är problemet att man inte längre vill ha alla människor i staden, man håller på att skapa en stad bara för höginkomsttagare.

Vad måste till för att rädda allmännyttan – bra bostäder till rimliga priser?
– Politisk vilja. Det går att bygga bra och billigt och hålla nere hyrorna om man vill och använda de styrmedel som finns.

Hur ser det ut i övriga landet?
– Stockholm är värst, både när det gäller bostadsbrist, med ca 400 000 i bostadskön, och i nyliberala värderingar. De flesta större orter har bostadsbrist men på några håll river man till och med hyresrätter för att de står tomma och förfaller. Socialdemokraterna reserverade sig medan miljöpartiet inte gjorde någon reservation, vilket i praktiken innebär att vänsterpartiet är de enda inom oppositionen som är emot förslaget och därmed de kraftigt höjda hyrorna, enligt Ann-Mari Engel.

Liza Ahnland

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.