”Facken prutar i förväg”

26 januari 2013

Förstasidan, Intervju, Nyheter

Jan-Olov Carlsson, IF Metall i Umeå: Facken dämpar kraven Den kommande avtalsrörelsen påverkas av det ekonomiska läget ”Arbetsgivarsidan har konjunkturen i ryggen”

Fortsatt ekonomisk kris i Europa. I Sverige ryktas det om varsel efter varsel från de stora företagen. Hur ser läget egentligen ut, så här inför årets avtalsrörelse? Jan-Olov Carlsson, ordförande för IF Metall i Umeå, ser en hyfsat osäker närtid:
– Även om det känns som att det inte är fritt fall utan snarare stabilitet på lite högre nivå än före årsskiftet. Det är fortfarande osäkert men ingen panik. Så länge det inte blir mer negativ utveckling för världsekonomin så är det tillräcklig stabilitet ekonomiskt.
Han utgår från situationen för Volvo Lastvagnar. Där har inga av de 1 650 tillsvidareanställda varslats, istället har de bemanningsanställda fått gå hem. Övertaligheten hanteras internt. Företaget har helt enkelt blivit försiktigare med att lägga varsel på tillsvidareanställda.
Samtidigt påpekar han att den allmänna varseltrenden inom industrin har ökat i takt. Utvecklingen har alltså inte vänt, men stabiliserats något.

När det gäller den kommande avtalsrörelsen ser Jan-Olov Carlsson tydliga reaktioner på det rådande ekonomiska läget: facken har dämpat kraven.
– Det som har hänt är att industrifacken börjar pruta på sina krav redan när de lägger fram dem. Det är inga röda fanor längst fram där, säger han och menar att det ger arbetsgivarsidan fritt utrymme att fortsätta vara väldigt aggressiva och yrka på kraftiga villkorsförsämringar, som att banta ner arbetstiden, och att hävda att det inte finns pengar centralt, utan bara lokalt, där det finns utrymme för detta:
– Arbetsgivarsidan har konjunkturen i ryggen. De använder den som bräckform för sina krav.

Årets avtalsrörelse börjar officiellt den sista mars. En rörelse där alltså facken redan har börjat avveckla sina egna krav. Jan-Olov Carlsson vet vad som blir huvuduppgiften i år, som många andra år:
– Det viktiga för oss blir att se till att det inte blir villkorsförsämringar.
Alltså inte fler villkorsförsämringar än det redan är.

Emma Lundström

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.