Syrienmöte på Socialistiskt forum

07 december 2012

Förstasidan, Nyheter

På Socialistiskt forum planerades mängder av föreläsningar, och seminarier. Även några som skulle handla om den arabiska våren och det folkliga upproret i Syrien fanns därför med på tapeten. ”I samtliga fall har det varit med stöd, öppet eller underförstått, till upproren mot våldsregimerna inklusive den i Syrien”.

Föreningen ”Syriensolidaritet”, där det finns folk med en slags poststalinistisk bakgrund och som i praktiken stöder den besudlade Assadregimen i Syrien stoppades i sista sekund från att hålla det redan inplanerade seminariet den skulle hålla (”Syrien: Lögner, utländsk inblandning och brott mot folkrätten”). Det var ABF:s bedömning, inte vår. Det man kan säga om detta är att ABF borde ha talat med en annan tunga från början. Såsom det skedde är det minst sagt problematiskt.

Ett annat seminarium med Syrien som tema stod ”Nätverket Syrien-Sverige” för. Seminariet hölls under rubriken ”Syrien, vänstern och internationell solidaritet”. Representanter från Stöd den syriska revolutionen, Assyriska demokratiska organisationen och Helena Gillinger från Nätverket Syrien-Sverige fanns bland andra representerade i panelen. Det var ett väl besökt seminarium och mycket inspirerande. Medlemmar från Socialistiska Partier medverkar aktivt i Nätverket Syrien-Sverige och har vid flera tillfällen hållit en ”Röd lördag” för Syriens barn.

Socialistiska Partiets syn på vad som händer i Syrien är otvetydig: vi stöder det folkliga upproret och de krafter som tar ställning för de förtrycktas sida i Syrien och är därför motståndare till regimens krig mot sitt eget folk. Det som sker i Syrien är inget annat än ett uttryck för den revolutionära processen i arabvärlden och denna process stödjer vi helt hjärtat. Vi stöder syriska socialister som står på upprorets sida och på hemmaplan driver solidaritet med den demokratiska progressiva upprorskampen. Det innebär inte att vi stöder allt som oppositionen skulle vilja att det ska ske i Syrien, till exempel i form av en eventuell imperialistisk intervention. Att betrakta den syriska vänstern som medkämpar innebär inte i alla lägen att vi delar samma perspektiv.

Alex Fuentes

Insamlingen till arbetet för föräldralösa barn i Syrien fortsätter.
Ge ditt bidrag till Solidaritet utan Gränser, Pg 131 84 87 – 4
Märk inbetalningen ”Syriens barn”.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.