Postfacket till LO-ledningen: “Respektera kongressens beslut”

07 december 2012

Förstasidan, Inrikes, Nyheter

Fackföreningen SEKO-Posten går nu ut och kritiserar LO-chefen Karl-Petter Thorwaldsson för att han i frågan om vinster i välfärden har slutit upp bakom S-ledningens ”mjuka hållning”, som inte vill förbjuda de privata vinsterna. Det strider mot LO-kongressens tidigare beslut om att sätta stopp för vinsterna i välfärden, menar SEKO-posten: ”Enligt vårt sätt att se det, ligger den ’mjuka’ hållningen för vinstbegränsning långt ifrån LO-kongressens beslut” skriver fackföreningens styrelse i sitt uttalande.
– Jag tycker att det är positivt att SEKO-Postens styrelse har antagit ett så skarpt uttalande som på ett tydligt sätt ställer krav på LO-ledningen och kräver att man ska stå fast vid kongressens beslut, säger Gunnar Westin, brevbärare i Stockholm och medlem i SEKO.

Det var i våras som LO-kongressen, efter starkt tryck av medlemmarna underifrån, tog beslutet att de privata vinsterna i skattefinansierad välfärd, sjukvård och omsorg, måste stoppas. LO-chefen Karl-Petter Thorwaldsson lovade då att göra som medlemmarna beslutat, och LO tillsatte en utredning, som ännu ej är klar, för att lägga fram en strategi för hur organisationen ska verka politiskt för att stoppa vinsterna.

Men redan innan LO:s egen utredning ens är klar har Karl-Petter Thorwaldsson nu sagt att han stödjer det uttalande som Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven gick ut med i oktober. S-ledningen och högern inom partiet lovade då vårdkapitalisterna att deras vinster inte ska förbjudas, men eftersträvade större öppenhet om vinsterna i hopp om att kapitalisterna då skulle besinna sig och inte ta ut mer än de behövde.

”Att LO:s ordförande medverkar i ett ställningstagande i partiet innan LO:s eget förslag är preciserat, måste betecknas som milt uttryckt uppseendeväckande. Hur kommer Karl-Petter Thorwaldsson att agera om LO:s utredning kommer fram till ett förslag som går längre än partiets förslag om vinstbegränsning av skattefinansierad verksamhet”, skriver SEKO-Posten.

Facket fortsätter: ”Den här och flera andra situationer visar att formerna för samverkan mellan LO och Socialdemokraterna är mer aktuell än någonsin. Om vi ska kunna behålla och rekrytera medlemmar krävs det ett stöd från ett LO som är fristående från partipolitik och som driver medlemmarnas uppfattning, samt följer kongressbeslut. Vi förutsätter att vi slipper uppleva fler obehagliga överraskningar som är orsakade av att LO:s ordförande har svårt att hantera de dubbla rollerna som följer av att LO:s ordförande också är en del av Socialdemokraternas högsta ledning.”

– Det är bra att SEKO påtalar förhållandet mellan S och LO-ledningen. Vi ser vilket problem det blir när flera fackliga representanter går ut och öppet börjar motarbeta LO-kongressens beslut tillsammans med S-ledningen och representanter för näringslivet och vårdföretagen, säger Gunnar Westin.
– Det finns ett starkt tryck underifrån inom socialdemokratin mot vinster i välfärden, men det är ett krav som S-ledningen försöker urvattna. Det är därför viktigt att fackföreningarna trycker på LO-ledningen nu, säger han.

Per Leander

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.