EU inför hårdare tag mot tjuvfisket

09 december 2012

Förstasidan, Inrikes, Nyheter

EU-kommissionen varnade nyligen åtta utomeuropeiska länder som inte samarbetar med unionens arbete mot tjuvfiske. De varnade länderna är Belize, Kambodja, Fiji, Guinea, Panama, Sri Lanka, Togo och Vanuatu. Dagens varning är ett välkommet steg i arbetet mot illegalt fiske, det menar Isabella Lövin, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, angående EU-kommissionens agerande. Internationalen fick en intervju med hennes pressekreterare Axel Naver.

EU införde för två år sedan regler för att kontrollera så att importerad fisk är lagligt fångad, men kontrollerna har inte skötts av de tidigare uppräknade länderna, vilka nu varnas av EU-kommissionen. Om de här länderna inte vidtar åtgärder inom ett halvår kan EU komma att införa handelssanktioner mot dem, skriver Miljöpartiet i ett pressmeddelande. Nästan var femte fisk som fångas i världen har fångats illegalt och bland andra Miljöpartiet driver frågan om hårdare tag mot tjuvfisket i Europaparlamentet.

Isabella Lövin sitter i EU-parlamentet för Mp där hon arbetar med fiskerifrågor och hon är en av dem som drivit igenom förslaget, som också innebär att ett vidare samarbete med USA och Japan inletts. Här intervjuas Axel Naver, Isabella Lövins pressekreterare.

Hur går det illegala fisket till?
– Det finns många olika varianter av tjuvfiske. Det olagliga, som bland annat innebär att man fiskar utan licens, det orapporterade som medför att man fångar mer än vad man får, och det oreglerade, vilket innebär fiske i delar av världshaven där det inte finns några regler. I januari 2010 införde EU en förordning mot illegalt fiske. Denna har nu utvärderats och medfört att åtta länder varnas.

På vilket sätt är svenska intressen inblandade?
– Enligt en analys av den norska organisationen Trygg Mat så äger ett femtiotal EUföretag fartyg i de varnade länderna, däribland finns tre svenskägda fartyg som alltså flaggat ut i andra länders namn.
– Det finns dessutom olika slags företagskonstruktioner som gör att det är svårt att kontrollera fartygens landtillhörighet. Detta i sin tur gör att det kan vara svårt att hitta en ansvarig som eventuellt kan åtalas för ett brott.

Vad innebär varningen till de länder som inte samarbetar kring tjuvfisket?
– Det innebär att dessa länder får ett så kallat gult kort, vilket medför att de får ett halvår på sig att skärpa sig och börja inrapportera till EU om fångstkontroller med mer.

– Om de inte gör detta så stoppas all handel med fiskeprodukter från länderna i fråga. Detta drabbar även de utflaggade skeppen, något som i längden försvårar det illegala fisket.

Vad händer nu?
– Nu får man se hur dessa länder agerar. Antingen skärper de sig eller så stoppas handeln med dessa länder. Tanken är att det illegala fisket på dessa sätt ska försvåras och att denna åtgärd ska vara en del i övergången till ett större internationellt samarbete på fiskeområdet.

Liza Ahnland

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.