Volvo slänger ut inhyrda arbetare

Volvo Lastvagnar minskar nu antalet bemanningsanställda med 260 på Tuvefabriken i Göteborg och 90 vid hyttfabriken i Umeå. Vid Tuvefabriken innebär beskedet att merparten av de cirka 300 arbetare som togs in från bemanningsföretag tidigare i år tvingas sluta.
För Umeå, där 58 inhyrda arbetare fick gå redan i oktober, innebär beskedet att fabriken inte längre kommer ha kvar några av de bemanningsanställda som för bara tre månader sedan hyrdes in från bemanningsföretaget Lernia.

Genom att ha övergått till att hyra in personal från bemanningsföretag istället för att anställa dem själva, har Volvoledningen gjort det möjligt att på bekostnad av arbetarnas egen trygghet och ekonomi, kunna kalla in folk när produktionstempot är högt, och sparka ut arbetare när produktionen dalar. Något som fackföreningen har varnat för hela tiden:
”Våra farhågor har tyvärr bekräftats. Volvo har vältrat över riskerna på de anställda. De anställda i bemanningsföretagen har liten trygghet och får själva bära kostnaderna för denna otrygghet. Vårt krav på att inte använda sig av bemanningsföretag står fast. Volvo ska inte smita undan sitt ansvar för kortsiktig och riskfylld planering”, skrev fackklubben i Umeå i ett uttalande på sin hemsida när de första 58 sparkades ut i oktober.

Efter de nya novemberuppsägningarna kommer nu denna kommentar från Umeåklubben: ”Metallklubben och våra medlemmar får idag se 90 av våra arbetskamrater lämna fabriken för en osäker framtid.  Även om de tillhör ett bemanningsföretag så är det våra arbetskamrater som inte får stanna kvar på fabriken…”
”Flera av de bemanningsanställda kommer säkert att råka ut för personliga kostnader som inte kommer att uppvägas av den lön som de hunnit intjäna. Byte av bostadsort, kontrakt på lägenheter som har uppsägningstid på flera månader, med mera.”

”Volvo har likt andra företag valt att använda sig av bemanningsföretag. Eftersom man då inte behöver ta ’ansvar’ för personalen så är man också beredd att spekulera allt mer när det gäller upp- och nergångar. De bemanningsanställda hann inte vara här i tre månader innan de fick beskedet att de ska lämna fabriken. Det rimmar dåligt med de signaler som Volvo gick ut med före semestern då 200 bemanningsanställda skulle rekryteras.”

Per Leander

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.