Valet i Katalonien: Ingen självständighet – men en liten vänsterframgång

30 november 2012

Förstasidan, Nyheter, Utrikes

Självständighet från Spanien? Så blev det inte om man ska tolka det senaste valet den 25 november i Katalonien. Försök från de styrande i Katalonien att presentera valet som en slags folkomröstning i frågan om självständighet genom att få en ”exceptionell majoritet” gick upp i rök i och med valresultatet.

Högerregeringen med sitt säte i Madrid kan andas ut. Varken borgarna (CIU) eller det socialdemokratiska PSC (som fick 14,6 procent av rösterna) kunde fiska röster med självständighetsutspelet. För det socialdemokratiska PSC är detta en fortsättning på den kris som partiet befunnit sig i under en längre tid. Anledningen till detta är partiets extrema underkastelse under finanskapitalets diktat.

En självständighetssträvan utan socialt innehåll sett ur de arbetandes synvinkel lämnade fältet öppet för en spansk höger som nu kan andas lugnt. Francos gamla kreatur, Partido Popular, stärktes till och med om än marginellt. I media har valets resultat framställts som status quo och så är det i mångt och mycket. ”Fotfolket” lät sig inte luras, så skulle man kunna sammanfatta det.

För oss socialister är frågeställningen följande: nödvändigheten av den sociala och politiska förändringen och den nationella frågan är frågor som måste gå hand i hand. Varje politisk linje som går ut på att fortsätta nyliberalismens spår är på förhand dömd att misslyckas av det enkla skälet att en sådan inriktning går emot en majoritet av den arbetande befolkningen. Katalonien är ett exempel på detta.

De största politiska partierna CIU och PSC har tillsammans 45 procent av väljarna bakom sig, mindre än hälften av rösterna. Om man tillägger Partido Populars röster får vi 58 procent. Det blir därmed tydligare för varje dag som går att det finns ett växande motstånd mot de partier som innehar den politiska makten.

Det som är intressant i Kataloniens val är vänsterns framgång. CUP-Alternativa d’Esquerres blev i och med valets resultat något nytt på den politiska scenen. Aldrig tidigare hade en vänsterkraft utanför de traditionella partierna fått en liknande framgång (3,48 procent av rösterna, vilket innebär 3 mandat i parlamentet). Denna politiska konstellation profilerade sig med en tydlig demokratisk och radikal antikapitalistisk profil och fick därför stöd från olika antikapitalistiska strömningar.

Detta öppnar nu för en social och politisk antikapitalistisk omorganisering. Många beskriver denna CUP-Alternativa d`Esquerres som en arbetarvänlig trojansk häst i själva parlamentet. Att fortsätta på den inslagna vägen blir en stor utmaning. Att stärkas och växa som en trovärdig arbetarvänlig antikapitalistisk kraft än nu plötsligt helt möjligt. Klart är att detta inte är lätt och kräver många ansträngningar; först och främst från den organiserade arbetarrörelsen.

Detta är Izquierda anticapitalistas ståndpunkt (Izquierda anticapitalista är Socialistiska Partiets systerorganisation i hela Spanien). Folkets vilja lät sig inte manipuleras. Nu gäller det för alla antikapitalistiska vänsterkrafter att förankra sina vunna positioner för att på sikt utmana hela det politiska etablissemanget.

Alex Fuentes

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.