Svenskt Näringsliv bäddar för en helt privatiserad välfärd

30 november 2012

Debatt, Förstasidan, Nyheter

Urban Bäckström från Svenskt Näringsliv vill att de som blir sjuka själva ska betala mer för vård i framtiden

 

Nu börjar på allvar striden om vinsterna i välfärden. Ska privata riskkapitalistiska vårdföretag få göra miljardvinster på vård (och vanvård) av sjuka och gamla, finansierat av skattebetalarna, och sedan föra ut dessa vinster till skatteparadis utan att betala skatt i Sverige, vilket borgarna, Svenskt Näringsliv och högern inom socialdemokratin förespråkar? Eller ska vi försöka hitta tillbaka till en mera traditionell socialdemokratisk form av offentlig fri och lika vård för alla?

Under våren och sommaren har en bred proteströrelse mot vinsterna i vården vuxit fram underifrån, vilket har tvingat LO-byråkraterna och S-ledningen att fundera på om och hur man eventuellt ska kunna begränsa extrema vinster i vården, även om det inte är någon som talar om förbud. ”Det här är det allvarligaste hotet mot det fria näringslivet på decennier”, hävdar Svensk Näringslivs VD Urban Bäckström i P1:s lördagsintervju (24/11), och tycker att det ”för tankarna till löntagarfonderna och planhushållningsdiskussioner från 40-talet”.

Att det handlar om ”konsumenternas valfrihet” är mantrat som går när borgarna försvarar de privata vårdföretagen, men då ska offentlig vård inte få finnas som alternativ för den som vill välja det. Urban Bäckström vill nämligen avskaffa den kommunala självbestämmanderätten på den här punkten och låta staten tvinga kommunerna att privatisera vården, även i de kommuner där majoriteten av väljarna har röstat mot privatiseringar. För det ska handla om valfrihet på individnivå, inte majoritetens demokratiska beslut. Och om majoriteten av individerna är emot privatisering så räknas alltså inte deras val.

Vidare försöker Urban Bäckström skrämma oss med att 200 000 anställda inom de privata vårdföretagen kommer att förlora jobben, om de privata vårdföretagen återgår i offentlig drift och ägo. Att dessa anställda skulle få jobba kvar, dessutom under säkrare och bättre arbetsförhållanden, genom en ny satsning på offentlig vård, vill han inte erkänna. I själva verket är det ju en fortsatt privatisering av vården som hotar anställningarna, vilket Urban Beckström indirekt erkänner och dessutom hyllar som ”företagarens möjlighet att göra vården bättre på ett mindre kostsamt sätt – om det är så att de kan producera en bättre kvalitet med färre anställda”.

För ”rationaliseringen”, det vill säga att färre anställda får göra mera jobb, är något positivt och ”den utvecklingen måste ju få löpa på” menar Urban Bäckström. Precis som i varuproduktion kan också ”produktionen av vårdtjänster” effektiviseras så att färre läkare och sjuksköterskor behövs, tycker han. Att det handlar om att arbeta med sjuka människor, gamla och barn, och inte med maskiner blundar han för.

Men sen avslöjar Urban Bäckström att Svenskt Näringsliv har som mål att ”inom 20-30” år, mer eller mindre helt avskaffa skattefinansierad offentlig välfärd i Sverige. Var och en ska själva betala den vård de ”konsumerar”. ”Vi står inför en väldig utmaning vad det gäller välfärdssektorn framöver. Människor kommer i takt med stigande inkomster [!?] efterfråga mycket mer av välfärdstjänster än vad som tillhandahålls idag” säger Urban Bäckström, och menar att skattefinansieringen inte duger för att täcka vårdkostnaderna. Så därför vill Urban Bäckström att vi ”partiellt får betala mer för välfärdstjänsterna än de låga avgifter som finns idag”. Men att vården blir dyrare just för att vårdföretagen vill göra vinst på den är inget han talar högt om.

Det är självklart en lögn att vi inte har råd med en fri lika vård för alla, men det är ett argument för att få privatisera mera, sänka skatterna för de rika och tvinga de sjuka att själva bekosta ”de välfärdstjänster de efterfrågar”. Men ”det finns en gräns för hur mycket skatt man kan ta ut” säger Bäckström, samtidigt som han kräver fortsatta skattesänkningar. Han vill till och med avskaffa statlig skatt och införa platt skatt, erkänner han.

För de rika blir det billigare, speciellt om de har köpt bra privatförsäkringar. För vanliga löntagare, arbetslösa och fattigpensionärer kommer Urban Bäckströms nya Sverige att innebära att de inte längre har råd med vård.

LO och vänstern inom socialdemokratin har nu försiktigt börjat ifrågasätta om detta verkligen är rätt väg att gå för Sverige. ”Det kommer att bli en strid om det här”, lovar Urban Bäckström. Vi får hoppas på det, så att LO och sossarna inte lägger sig platt för Svensk Näringsliv. För om vi inte sätter stopp för privatiseringarna i välfärden nu, kommer vi snart inte att ha någon välfärd kvar alls.

Per Leander

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.