Statsterror på 1600-talet

25 november 2012

Böcker, Förstasidan, Kultur

Häxprocesserna under 1600-talet, då över 300 människor dömdes till döden bara i Sverige, handlade inte om vidskeplighet utan var en del av det klasskrig som kyrkan och överklassen bedrev för att kuva underklassen. Det menar Kalle Holmqvist i sin bok Ondskan i Nordingrå – En norrländsk häxprocess 1675 (Murbruk förlag 2012).

Jakten på häxor vid den här tiden var vida spridd i Europa och Sverige, där kungen lät upprätta en statlig trolldomskommission vars domare reste runt i landet för att straffa dem som beskylldes för att stå i allians med djävulen. Offren var både kvinnor och män, och nästan alla som beskylldes för trolldom blev dömda till döden. Att bevisa sin oskuld var i princip omöjligt, men den som först namngav grannen hade störst chans att själv komma undan misstankar, vilket ledde till en ond spiral av angivelser. Inte bara grannar utan också familjemedlemmar angav varandra.

”Lydnaden mot staten och kyrkan hade blivit viktigare än lojaliteten med släkten och familjen”, skriver Kalle Holmqvist och menar att häxjakten egentligen var resultatet av att statsmakten gått över i den period som brukar kallas luthersk högortodoxi. De sista resterna av katolicismen och annat oliktänkande på den svenska landsbygden skulle rensas bort i takt med att den nya protestantiska staten blev allt mäktigare. Men det handlade också om att avleda folkets missnöje med fattigdom och missväxt. ”När tiderna blir sämre har överheten alltid försökt, och ofta lyckats, att vända missnöjet någon annanstans. Prästerna drev linjen att fattigdomen inte berodde på de höga skatterna eller krigen, utan på Satans bundsförvanter som förbannade skörden.”

Kalle Holmqvist har tittat speciellt på ett fall i Sverige, processen i norrländska Nordingrå 1675, där över 100 människor stod åtalade för häxeri, en tiondel av ortens befolkning. Det var här processerna både urartade och upphörde, för i slutändan upplöstes trolldomskommissionen innan de åtalade i Nordingå hann dömas. Staten hade konsoliderat sin makt och terrorn mot den egna befolkningen var över för den här gången.

Per Leander

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.