Katastrofcontainer producerar el och renar vatten

19 november 2012

Förstasidan, Nyheter

Studenter och forskare vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm har utvecklat en katastrofcontainer som bland annat ska kunna skickas till länder som drabbas av väderkatastrofer, krig eller svält för att producera el under återuppbyggnaden.

Containern samlar energi på tre sätt. Via en gasmotor som drivs av pellets, flis eller annan biomassa, solpaneler och vindkraft. Elektriskt knyts dessa tre energikällor ihop via en så kallad power router, ett elektriskt gränssnitt, och energin samlas upp i batterier.

Det berättar Anders Malmquist, forskare vid KTH och ledare för forskningsprojektet EXPLORE Polygeneration vid Institutionen för energiteknik. I ett pressmeddelande berättar han vidare att energin som skapas via containern kan användas för att producera dricksvatten. Till exempel går det att hälla i saltvatten eller smutsigt vatten i containern och rena det till dricksvattenkvalitet och den klarar av att rena 100 liter vatten per dygn. Det innebär att containern, som går under namnen Emergency Energy Module (EEM) och Nödcontainer, klarar av att försörja 33 personer med rent vatten per dygn. Detta beräknat på att en människa i snitt förbrukar 3 liter vatten per dygn om det är varmt.

Anders Malmquist förklarar att det går att koppla in olika typer av elektriska maskiner och apparater i containern, som tillhandahåller elektricitet. Ovanpå det kan containern dessutom producera värme genom att använda spillvärme från gasmotorn och containern kan producera varmvatten upp till 90 grader.
– I projektet utvecklar vi lösningar för att producera el, värme, kyla och rent vatten. Även andra energitjänster kan bli aktuella, genom att matcha behov och tekniska möjligheter, säger Anders Malmquist.
Målet är att containern ska vara i drift inom ett par timmar när den väl är på plats i ett katastrofområde. Förutom viktiga insatser i katastrofområden så kan containern även elektrifiera allt från avlägsna fjällvärdar till öar i olika skärgårdar och andra områden som saknar el.
– Landsbygdselektrifiering i utvecklingsländer är ett användningsområde. Containern kan göra nytta både i glest befolkade områden med god naturgasdistribution men dålig infrastruktur för elektricitet liksom i förstäder till stora urbana miljöer. Här blir containern en del i att bygga upp en fungerande samhällsstruktur, säger Anders Malmquist. Han tillägger att containern även är en del i ett bra biståndsarbete. Hjälp till självhjälp helt enkelt.

Liza Ahnland

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.