Bädda inte för miljökatastrofer

Medan regeringens gruvvänliga politik – och huvudlösa iver att döva alla miljöexperters farhågor med gruvlobbyns ord om hållbar råvarutvinning och fler jobbtillfällen – under hösten blivit alltmer kritiskt granskad, har budkavlen från Ojnareskogen fortsatt sin resa genom Sverige. Från Kebnekaise och neröver, till Tärnaby, Vättern och Öland har den färdats med sitt budskap: Nog nu. Sälj inte ut vår framtid!
På lördag landar budkavlen i Stockholm. Då samlas människor från hela landet för en heldag av manifestation, seminarium och musik med huvudsyftet att synliggöra rovdriften på våra naturtillgångar för kortsiktiga ekonomiska vinstintressens skull.

Samtidigt som aktionsdagen planeras för fullt och det står klart att bland annat musikern Sofia Jannok och debattören och författaren Göran Greider ska delta, händer något som sätter prospekteringsivern och dess konsekvenser i ett än skarpare ljus. Det handlar om vatten.
Den senaste veckan har det pågått arbete dag och natt för att stoppa ett omfattande läckage från bassängen vid Talvivaaragruvan, Kajanaland, östra Finland. Under de mest kritiska dagarna säger en miljögeolog till finska Yle att mellan 3 000 och 5 000 kubikmeter avfallsvatten läcker ut i naturen, per timme.
På måndagen hade redan över 600 000 kubikmeter vatten, innehållande stora mängder sulfat, nickel, uran och kadmium, hunnit rinna rakt ut i vattendragen i närheten av gruvan, vattendrag som, enligt vad en forskare vid Finlands miljöcentral säger till Yle, redan är hårt belastade av sulfatutsläppen från gruvan. Gift rakt ut i vattnets kretslopp alltså. Uranhalter på uppemot 50 gånger över det normala.

Miljömyndigheterna i Kajanaland varnar för att vattnet i sjöar och åar inom en radie på upp till sju kilometer från gruvområdet är oanvändbart. Till och med Vuoksen och Ule älv är hotade. Miljökatastrof är ordet som används och miljöaktivister har redan polisanmält gruvbolaget för miljöbrott. Kanslichefen vid miljöministeriet, Hannele Pokka, säger till Yle att företaget har brutit mot de villkor som finns i tillståndet för verksamheten.
Ännu på tisdagen skriver Hufvudstadsbladet att försöken att täta den läckande bassängen fortgår. En fjärde skyddsdamm ska ha tagits i bruk. Vilka långsiktiga konsekvenser läckaget kommer att innebära för miljö och livsbetingelser i området går inte att sia om i nuläget. Men ett är säkert: vattnet har förgiftats.

Tillbaka till Sverige. I fallet Ojnareskogen på Gotland har vattnet varit en central fråga: kommer det stora kalkbrottet att förstöra grundvattnet och färskvattensreserven Bästeträsk? Kan företaget, finska Nordkalk, garantera att vattnet inte på något vis kommer att ta skada? Samma frågor uppstår kring prospekteringarna i Kebnekaiseområdet – där Kalixälven, sjöarna och vattendragen hotas, liksom kring gruvplanerna som berör Umeälven och Vättern: kan prospekterarna verkligen, med rent samvete, säga att vattnet inte kommer att påverkas? Att vi inte under några omständigheter kan få ett liknande scenario som det i Finland? Tycker regeringen verkligen att det är värt att lita blint på de multinationella bolagen, chansa och se? Att ignorera forskarnas varningsord och sannolikhetskalkyler? Ignorera folkets oro och vilja?
Det handlar förstås inte bara om vatten, det handlar också om skog, om mark, om människors hela existens. Men vattnet är navet kring vilket allting snurrar. Utan vatten finns vi inte längre.

På lördag får beslutsfattarna ett öppet brev från alla de människor som just nu kräver ändring; som inte går med på att regeringen säljer ut mark och vatten för ingenting, inte går med på den ofrånkomliga förstörelsen, på att riskera framtiden.
För alla som vill veta mer och är i Stockholm i helgen är det bara att söka på nätet: Vår mark, vårt vatten, vår framtid – en temadag för ett hållbart Sverige. För tid och plats, se baksidan på den här tidningen.

Emma Lundström

 

Tidigare i Internationalen:

Gruvboomen: Fritt fram för utarmning!

HD ger andrum för Ojnareskogen

Budkavlen från Ojnareskogen till Kebnekaise: ”Tillsammans är vi starka”

Möte om Ojnareskogen i Visby: ”Misshandlad natur slår tillbaka”

Efter Högsta Domstolens beslut: Oklart läge för Ojnareskogen

Grundvattnets liv och Högsta Domstolens ord

Stor uppslutning i Ojnareskogen: Avverkningen stoppad

Ojnareskogen: Nu står striden

Ojnaremanifestation i Stockholm: ”Folk måste förstå vad det är man låter ske”

Folkuppror i Ojnareskogen: ”Det här är en rättsskandal”

”Titan ska inte brytas i Pondoland”

Ojnareskogen: Situationen är akut

”Vi är inte immuna mot korruption”

Hoppets försvarare ger inte upp

Hotade Ojnareskogen: en global angelägenhet

Gotland: Tältprotest mot kalkbrytning

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.