”Utan fisken stannar haven!”

03 november 2012

Förstasidan, Intervju, Miljö

▶”För ett fiske som utgår från vad havet tål”
▶WWF:s namninsamling sätter press på EU-politikerna
▶I Sverige har 19 000 skrivit på för bättre fiskeregler

foto: winkyintheuk@flickr ccby.jpg

Att situationen för världens hav är krisartad vet nog de flesta, men det finns de som försöker göra något åt problemet. Nu pågår en namninsamling som startats av WWF, Världsnaturfonden, för att försöka påverka politikerna. Internationalen fick en intervju med Jenny Fors, fiskepolicyansvarig i organisationen. Här berättar hon om situationen i EU-området.
Varför genomför WWF en namninsamling mot EU:s fiskepolitik?
– EU:s förvaltning av fiskresurserna har klassats som ett av världens sämsta förvaltningssystem eftersom den i många fall förvärrat läget för hotade arter istället för att förebygga och åtgärda hoten. Idag är upp emot 70 procent av Europas kommersiella fiskbestånd överfiskade.
– Just nu pågår en reformering av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Det sker endast vart tionde år. Nu finns chans att ändra felen som har lett till både överfiskade hav och dålig lönsamhet i fisket.

Hur stor är minskningen av mängden fisk i havet och hur länge har utarmningen pågått?
– Överfisket har pågått länge men har förvärrats efter EU:s gemensamma fiskeripolitik infördes. När fisken i EU:s vatten minskat har EU:s överdimensionerade fiskeflotta sökt nya vatten och bidrar idag till överfisket över hela världen, bland annat genom de fiskeavtal som EU tecknat med länder utanför EU.

Varför är det viktigt att rädda fisken, förutom att det handlar om mat – handlar denna fråga också om biologisk mångfald?
– Överfisket har stora konsekvenser för havens ekosystem, den biologiska mångfalden, fiskare och hela samhällen som förlitar sig på havets resurser för sin inkomst. Fisk är inte bara mat utan har en avgörande roll för havens ekosystem. Utan fisken stannar haven! Hittills har fiskepolitikens mål varit otydligt prioriterad mellan ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn.
– Nu måste det ekologiska perspektivet sättas i fokus eftersom hållbara fiskbestånd utgör grunden för en hållbar ekonomi i fiskenäringen. WWF driver på för att fisket ska förvaltas tillsammans med övriga havsmiljön eftersom fisken har en nyckelroll i havets ekosystem och är avgörande för friska hav i balans.
– WWF föreslår att fiskepolitikens främsta mål ska vara att säkra livskraftiga fiskbestånd till år 2015 genom ett fiske som sker inom ramen för vad ekosystemet klarar av. Allt fiske måste ske i linje med målen inom EU:s havsmiljöpolitik. Nu finns ett fantastiskt tillfälle för EU:s beslutsfattare att vända trenden genom att införa en förvaltning som är baserad på vad havens ekosystem tål och säkra att även kommande generationer ska kunna njuta av vildfångad fisk från friska hav.

Vad föreslår WWF att man ska göra?
– Reformera EU:s fiskeripolitik. WWF föreslår en ny besluts- och förvaltningsmodell som innebär att EU sätter som mål att alla fiskbestånd ska vara inom biologiskt säkra gränser senast 2015 och att detta säkras genom införande av långsiktiga förvaltningsplaner inom en regional förvaltning. För att få bärkraftiga fiskbestånd ska ekosystembaserade långsiktiga förvaltningsplaner på regional nivå ersätta de årliga kvotförhandlingarna. Ofta står miljöhänsyn mot ekonomisk vinning i politiken.

Hur många hoppas ni skriver på er namninsamling – har ni något mål?
– I Sverige har 19 000 skrivit under insamlingen under vår kampanj i somras. Och vi är mycket glada för det. Tillsammans med namn från andra länder som kört insamlingen kommer WWF kunna överlämna över 140 000 namn till EU-parlamentets fiskeutskott som röstar om fisket i november. Det är viktigt att visa politikerna att vi är många som vill ha friska hav med vild fisk kvar i framtiden!

Liza Ahnland

Mer info om namninsamlingen hittar du på WWFs hemsida

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.