Vem öppnar sig mest – Hägglund eller Löfven?

26 oktober 2012

Förstasidan, Kommentar

S-ledaren Stefan Löfven har nu presenterat sin idé om hur vinsterna i välfärden ska hanteras genom större öppenhet.
I en intervju i DN i onsdags förklarar han att han inte vill införa något vinstförbud för de privata vårdföretagen, och inte
heller något vinsttak. Istället vill Löfven införa en lag om att vårdföretagen ska tvingas redovisa sina budgetar (det minsta man borde kunna kräva då det gäller våra skattepengar!) och hoppas på det sättet att öppenheten ska leda till att riskkapitalisterna skärper sig och inte tar ut mer i vinst än vad de behöver.

Här skiljer sig Löfvens förslag inte speciellt mycket från vad den ansvarige ministern Göran Hägglund (KD) nyligen skrev i
en debattartikel i SvD (17/10). ”Aldrig tidigare har vårdens och omsorgens kvalitet varit så öppen för insyn”, hävdar Hägglund först, men säger också att: ”Jag vill höja nivån på öppenheten ytterligare.” Den stora skillnaden verkar vara att Hägglund hoppas att vårdkapitalisterna ”frivilligt” ska gå med på större insyn, bland annat genom ”att man frivilligt ansluter sig till meddelarfriheten” (som ju redan enligt lag gäller den offentligt drivna vården), medan Löfven vill tvinga kapitalisterna att redovisa sina vinster för att de sedan frivilligt ska gå med på hålla vinsterna på en rimlig nivå.

Annars är Göran Hägglunds ”framtidsvision” att arbeta fram en ”etisk plattform” som vårdkapitalisterna ska följa: ”Jag vill förbättra svensk hälso- och sjukvård och äldreomsorg ytterligare med en gemensam etisk plattform för de vård- och omsorgsgivare som får del av våra skattemedel.”

Socialminister Hägglund får snabbt svar på SvD-debatt från Göran Dahlgren, före detta departementsråd och chef för sjukvårdsenheten inom Socialdepartementet. ”Märkligt nog nämner inte Hägglund att riksdagen redan fastställt etiska principer för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården”, skriver Dahlgren, och fortsätter: ”Ett skäl till att socialministern inte berör denna etiska plattform för vården kan vara att den borgerliga alliansens hälso- och sjukvårdspolitik ofta står i direkt motsats till dessa etiska principer.”

”Det är också socialministern och hans borgerliga allianskollegor som till stor del skapat de problem han själv tar upp i sin debattartikel. De har öppnat dörrarna till den offentligt finansierade vårdsektorn för kortsiktiga vinstmaximerande riskkapitalister. De har genom en ökad privatisering minskat insynen och meddelandefriheten inom en allt större del av den offentligt finansierade vården”, skriver Dahlgren.

Per Leander

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.