Makt korrumperar

21 oktober 2012

Böcker, Förstasidan, Kultur

Tsar Putin, av Anna Arutunyan (Ordfront, 2012).

Nu i oktober fyllde Vladimir Putin 60 år, mannen som mer än någon annan har format utvecklingen i Ryssland det senaste decenniet. Eller är det Ryssland som har format Vladimir Putin?
Den ryska journalisten Anna Arutunyans bok Tsar Putin är ingen biografi om Putin, utan en analys av det system som har skapat Putin. Hon menar att det är det ryska samhällets strukturer som producerar auktoritära ledare.

Enligt Anna Arutunyan är Ryssland fortfarande på många sätt ett feodalt rike, så som det skapades av Ivan den förskräcklige på 1500-talet, med en centralmakt i Moskva som försöker hålla samman detta jätteland. Systemet kräver en stark ledare, en ”tsar”, som kan styra över rikets vasaller (oligarkerna och de lokala guvernörerna). Putin har lyckats ta på sig den rollen och kan hålla vasallerna i schack, bland annat genom att blunda för deras korruption. Så länge de inte går för långt. För i den strikt vertikala maktstruktur som råder får ingen av de poliser, tjänstemän, politiker och oligarker som tar mutor överträda sina befogenheter och roffa åt sig mer än vad deras sociala status tillåter. Korruptionen har alltid varit stor i Ryssland, också under sovjettiden, men den exploderade under Jeltsins ekonomiska kaos på 1990-talet när staten i princip upphörde att existera.

Putin hade som mål när han tillträdde som president första gången för tolv år sedan att återupprätta ordning: ”lagens diktatur”. Politiskt har Putin uppnått det han satt ut att göra, att skapa en stark fungerande stat där alla vet sin plats i maktstrukturen. Men nu drivs han inte längre av någon politisk vision, menar Anna Arutunyan, annat än att behålla makten. Och makt korrumperar.

Per Leander

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.