Läkare mot vinst i vården: ”Patientens bästa främst!”

20 oktober 2012

Förstasidan, Inrikes, Intervju, Nyheter

▶Theo Bodin från Socialistiska läkare: ”Politiker förstår inte hur vården fungerar idag”  ▶Högern och vårdföretagen satsar miljarder på propaganda för att försvara vinsterna  ▶Men situationen inte hopplös för en välfärd utan vinst

 

Theo Bodin. Foto: Jonatan Johansson

– Vi var trötta på att ekonomin hela tiden skulle styra och att vården blev allt mer ojämlik. Det är inte den sjukaste utan den som ropar högst som får vård först, säger Theo Bodin, ordförande för Socialistiska läkare och AT-läkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
Socialistiska läkare har en anrik historia. Organisationen uppstod redan i början av 1930-talet och var bland annat med och grundade RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) 1933. Men under 1980- och 90-talet tynade organisationen bort.
– För två år sedan var vi 15 läkare som bestämde oss för att starta upp Socialistiska läkare igen, och idag har vi runt 250 medlemmar, berättar Theo Bodin.

Det fanns flera anledningar att organisera socialistiska läkare. En viktig fråga var rätten till vård för papperslösa, förklarar Theo Bodin.
– Alla ska ha rätt till vård, både barn och vuxna, även om de inte är medborgare.
Men den kanske mest brännande aktuella frågan var att läkarna själva hade fått nog av kommersialiseringen av vården och hur den påverkar både patienterna och sjukvårdspersonalen själva.
– Det ekonomiska och kommersiella synsättet är inte bara utmärkande för den privata sjukvården. Den offentligt drivna vården tvingas hela tiden anpassa sig till det förhållningssättet och det leder till felprioriteringar även där, säger Theo Bodin.
– Man försöker bryta ner patienters tillstånd i debiteringsbara diagnoser. Sjukvården blir till produktion av varor som alla andra, säger han.

Vården har också, i motsats till vad politikerna påstår, blivit mindre effektiv och mera byråkratisk till följd av kommersialiseringen, menar Theo Bodin. Han nämner det så kallade ”Vårdval Stockholm” som exempel.
– Vårdval Stockholm har inneburit att vårdföretagen försöker ta emot så många besök som möjligt, som man kan fakturera för, och därför kallas patienter också till onödiga extra besök som lika gärna kunde tagits på telefon eller med brevutskick, säger Theo Bodin.
– Jag tror att de flesta politiker själva inte förstår hur vården fungerar idag.

Hur ser svenska läkare i allmänhet, de som inte är socialister, på välfärden idag och vinsterna i vården?
– Om man följer den interna debatten i till exempel Läkartidningen finns många röster som argumenterar mot privatisering och kommersialisering. Motståndet mot privata aktörer och vinster uttalas kanske oftast av dem som lutar åt vänster, men det finns en utbredd kritik mot ekonomiseringen och kommersialiseringen av vården i alla politiska läger, säger Theo Bodin.
– De flesta läkare är trötta på att sätta ekonomin före patienternas bästa och ständigt ”jaga pinnar” och skära ner. Det finns en moralisk kompass hos de flesta läkare som pekar åt ett annat, mer medmänskligt håll.

Efter tidigare skandaler av vanvård av sjuka och gamla samtidigt som vårdföretagen plockar ut miljardvinster, och LO:s beslut att driva en politik för att försöka stoppa de överdrivna vinsterna, slår borgarna och vårdföretagens PR-byråer nu tillbaka och satsar enorma resurser på propaganda för att försvara vinsterna.
– Det är otroligt vilka resurser som nu satsas från högern mot den här rörelsen. Men enligt beräkning gör de privata vårdföretagen en gemensam årsvinst på 8,7 miljarder kronor, så man förstår att de är beredda att satsa miljarder för att försvara sina nuvarande och framtida vinster, säger Theo Bodin.

Ändå tycker han inte att situationen ser hopplös ut.
– Det finns ett stort stöd bland folk för en välfärd utan vinstintressen, så det är inte orimligt att tro att det går att sätta stopp för vinsterna, säger Theo Bodin.
– Dessutom har vi haft en offentlig välfärd förut utan vinstintresse, och vet att det fungerade bättre då. Även om man ska minnas att allt inte var perfekt då heller.

Per Leander

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.