Eric Hobsbawm har gått ur tiden

05 oktober 2012

Förstasidan, Kultur

Många vänstermänniskor har säkert en eller ett par böcker av historikern Eric Hobsbawm hemma i bokhyllan. Han skrev ett trettiotal, den första kom 1948 och den sista boken How to Change the World: Tales of Marx and Marxism kom förra året.
Framför allt skrev han ett standardverk i fyra volymer om de stora revolutionernas historia, och om kapitalismens och imperialismens utveckling: Revolutionernas tidsålder, Kapitalismens tidsålder, Imperiernas tidsålder och Ytterligheternas tidsålder.

Eric Hobsbawm föddes av judiska föräldrar i Egypten 1917 och bodde som barn i Wien och Berlin tills familjen flydde från Hitler 1933 och hamnade i Storbritannien. Han gick med i Kommunistpartiet 1936 och påbörjade en framgångsrik akademisk karriär som marxistisk historiker, trots starkt motstånd från politiska motståndare i den akademiska världen och kalla krigets kommunistskräck.
Hobsbawm forskade och skrev också mycket om den brittiska arbetarrörelsen, och den nuvarande Labourledaren Ed Miliband säger till the Guardian i samband med Hobsbawms bortgång: ”Hans historiska verk förmedlade hundratals år av brittisk historia till hundratusentals människor. Han tog ner historievetenskapen från Elfenbenstornet och in i vanliga människors liv.”

Åsa Linderborg skriver likstämmigt på Aftonbladet Kultur: ”Politik, ekonomi, vetenskap, kultur vävs samman till analyser som gör historien begriplig i sin helhet. Skrivna på en stilren prosa med typiskt brittisk humor har de varit en läsfest för så väl studenter som allmänt historieintresserade. Sådana storslagna synteser skriver inga historiker längre; helhetsförklaringar har fått ge vika för mikrostudier och fragment.”
Eric Hobsbawm blev 95 år gammal.

Per Leander

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.