Daniel Suhonen: ”Vi ska höja tempot och temperaturen”

14 oktober 2012

Förstasidan, Nyheter

Fackförbund samarbetar för att starta ny tankesmedja

Ska utmana näringslivets övertag i opinionsbildningen

”Handlar om att förändra attityder till politik och facket”

 

Fackförbunden inom 6F – Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och SEKO – ska tillsammans starta en ny tankesmedja för arbetarrörelsen.
– Vi ser ett stort behov av att öka både bredden och djupet i det facklig-politiska idéarbetet. Näringslivet och arbetsgivarorganisationerna har fortfarande ett alltför stort försprång i opinionsutrymmet, säger de fem ordförandena i ett gemensamt uttalande.
– I förlängningen handlar det om att förändra attityder till politik och facket. Flera av våra interna valanalyser har pekat på behovet av en ökad intensitet i opinionsarbetet från fackligt håll. Därför känns det mycket bra att vi inom 6F kan gå fram med en egen tankesmedja, fortsätter de fem ordförandena.

Vänsterskribenterna Daniel Suhonen och Victor Bernhardtz ska leda den nya tankesmedjan och arbetar nu med sjösättningen av projektet.
Daniel Suhonen är i dag chefredaktör för den socialdemokratiska idé- och debattidskriften Tiden. Han har tidigare arbetat som chefredaktör för Tvärdrag och föreläsningsansvarig på ABF Stockholm och varit ordförande för Stockholms stadsteater.
– Vi kommer att skapa en tankesmedja av ett slag som ännu inte finns i Sverige. Med väl underbyggda fakta, forskning och journalistik ska vi inte bara bemöta högerns och näringslivets attacker utan också sätta en ny agenda för svensk samhällsdebatt. Vi ska höja tempot och temperaturen i fackföreningsrörelsens långsiktiga opinionsarbete, säger Daniel Suhonen i ett pressmeddelande.

Victor Bernhardtz är i dag frilansande skribent och utredare, aktuell som redaktör för antologin Skitliv med reportage om utvecklingen av den nya arbetsmarknaden med allt osäkrare villkor; en bok som kommer ut på förlaget Atlas i november. Victor Bernhardtz har tidigare arbetat för bland andra Dagens Arena, SVT och FN:s Befolkningsfond (UNFPA).
– Att få möjligheten att utveckla och arbeta med idéproduktion ur ett fackligt perspektiv är mycket hedersamt. Vårt första uppdrag blir att hitta formerna för hur denna tankesmedja ska arbeta, säger Victor Bernhardtz.
Tankesmedjan som ännu inte har fått något officiellt namn kommer att lanseras i början av 2013.

Per Leander

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.