FSA – marionetter eller frihetskämpar?

14 september 2012

Debatt, Förstasidan, Nyheter

Jörgen Hassler skrev här på Debatt i förra veckans nummer att ”den fria syriska armén är långt ifrån en organisk del av det syriska upproret – det är i första hand en styrka skapad utomlands, finansierad av utlandet och styrd utifrån”. Han påstår att FSA:s formering till stridande styrkor inte skedde i Syrien utan i Turkiet. Detta har inte det minsta att göra med det verkliga händelseförloppet för hur de fredliga demonstrationerna i upprorets början tvingades in i en militär konfrontation med Assads armé och övergick i väpnat motstånd.

De första väpnade enheterna började agera i Deraa och Homs för att skydda demonstrationer mot arméns och de privata regeringstrogna milisernas angrepp. Redan från första dagen bestod dessa försvarsgrupper av civila och avhoppade soldater som vägrade skjuta på de egna.
Under vintern och våren 2012 växte antalet brigader i FSA i takt med den allt mer omfattande militära insatsen från Assads sida som bland annat började använda flyg och artilleri i massiv omfattning. Enligt alla seriösa bedömningar fanns det i maj 2012 cirka 40 000 frivilliga i FSA. (1)

FSA har uppenbarligen inte skapats i Turkiet som Hassler påstår. De avhoppade generaler som sitter i Turkiet och gör anspråk på att ”leda” FSA har enligt alla seriösa rapporter inte mycket inflytande över de lokala brigaderna inne i Syrien och framför allt ingen kapacitet att ”ge order”.
På det lokala planet samarbetar två strukturer – det lokala militära rådet (majlis askeri) och det lokala revolutionära rådet (majlis thawar), vilka på många orter tillsammans bildar ett revolutionärt kommandoråd (majlis queyda a thawra). På regional nivå samordnas dessa råd i ett provinsråd, men där tar samordningen slut. De regionala råden befinner sig formellt under paraplyet FSA, men det finns ingen nationell kommandostruktur för FSA. Det beror i mycket på svårigheterna att upprätthålla kommunikationerna mellan de olika enheterna och regionerna.

De seriösa reportage som tidningar som The Independent, The Guardian och Le Monde publicerat visar alla att stödet från utlandet till de kämpande är minimalt. De som erhållit mest materiellt och finansiellt stöd är den minoritet av salafistiska miliser som hålls under armarna av Qatar och Saudiarabien. Annars kommer FSA-brigadernas beväpning från två källor. Det är vapen som avhoppade soldater tar med sig. Och i första hand är det vapen som FSA köper från korrupta lokala officerare i Assads armé eller av smugglare. Pengar till det verkar de framför allt få av bättre bemedlade personer i landet.

När Hillary Clinton klagar över de dåliga kontakterna med oppositionen inne i Syrien och att SNC sitter isolerat i Ankara utan något verkligt inflytande över utvecklingen inne i Syrien, då speglar det den verkliga strukturen på FSA och de lokala samordningskommittéerna och råden.
Tyvärr är det så att den beskrivning som Jörgen Hassler gör av de beväpnade brigaderna i FSA till hundra procent är identisk med regimens propaganda om utländska legoknektar och terrorister.

Benny Åsman

 

(1): Källa: http://www.understandingwar.org/sites/default/
files/Syrias_MaturingInsurgency_21June2012.pdf

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.