Efter Högsta Domstolens beslut: Oklart läge för Ojnareskogen

21 september 2012

Förstasidan, Kommentar, Nyheter

▶Naturskyddsföreningen jublar
▶Greenpeace talar om delseger
▶Fältbiologerna är försiktigt positiva
▶ Ingen vet ännu om Nordkalk får fortsätta avverka

Situationen för Ojnareskogen är just nu mycket oklar. När Högsta Domstolen i måndags kom med beskedet att de väljer att delvis ge prövningstillstånd för kalkbrottsmålet rörande Bunge Ducker på norra Gotland, blev förvirringen stor. Formuleringen var för oklar: ”Partiellt prövningstillstånd i fråga om vilken betydelse Miljööverdomstolens lagakraftvunna dom om tillåtlighet har vid den aktuella prövningen av tillståndsfrågan. Frågan om prövningstillstånd rörande målet i övrigt förklaras vilande.”
Vad?! På Ojnareskogens sida på Facebook haglade frågorna, kunde någon förklara? Det fanns det ju såklart folk som kunde. De redde ut den krångliga formuleringen och fick fram att den i princip betyder att HD nu ska titta på en begränsad del av målet. De ska pröva vilken betydelse det har att Mark- och miljööverdomstolen först kom fram till att Nordkalks verksamhet var tillåtlig, och därefter gav företaget tillstånd. Men vad betyder det då?

Ja, Naturskyddsföreningen jublade, Greenpeace kallar det en delseger och Fältbiologerna är försiktigt positiva eftersom det inte rör sig om ett blankt nej, samtidigt är de kritiska till att HD inte beslutat om inhibition – att tillfälligt dra tillbaka brytningstillståndet.
Nordkalk å sin sida väljer att tolka HD:s beslut som ett ickebesked och menar att det ger dem rätt att fortsätta med avverkning och annat förberedande arbete. Underleverantören Mellanskog – som till slut, den 1 september, bestämde sig för att inte avverka mer skog än de redan avverkade 15 hektaren, i väntan på Högsta Domstolens beslut – har överlåtit åt sin jurist att förstå vad HD egentligen menar. De har sitt kontrakt med Nordkalk att tänka på, men också sina medlemmar, varav flera har gått ur i protest mot att bolaget avverkar så pass skyddsvärd skog i ett så känsligt naturområde.

Det ligger alltså till så att Mark- och miljööverdomstolens dom, som gav Nordkalk tillstånd att bryta kalk i Ojnareskogen, i sig inte är upphävd. En verklig upphävning kommer HD inte att ta ställning till förrän de gjort den här första prövningen, som kan ta upp till ett halvår.
Men något som kan glädja Fältbiologerna som vaktar skogen är att åtminstone vissa källor uppger att HD redan nästa vecka förväntas ta ställning till inhibitionsfrågan. Om det är sant och de då beslutar sig för inhibition innebär det att aktivisterna kan andas ut en smula – då stoppas allt arbete i Ojnareskogen tills hela ärendet är utrett.

Nordkalk verkar dock inte förvänta sig negativt besked från HD. De säger till SR Gotland att de vill att Länsstyrelsen upphäver det föreläggande som krävde att avverkning i skogen stoppades eftersom myndigheten tyckte att det var oklart hur mycket skog företaget skulle få avverka.
Nordkalk fortsätter helt enkelt att hävda detta enda: att de har fått rätt av Mark- och miljööverdomstolen. Anmälningar för jäv, polisanmälningar för dumpande av industriavfall, ministrar som börjar få kalla fötter när det gäller framlobbade lagändringar, eller det faktum att HD börjat nysta i härvan som domen tycks utgöra, verkar inte bekomma dem nämnvärt.
Enligt SR Gotland bestämmer sig länsstyrelsen senast på fredag för om de ska upphäva föreläggandet eller inte.

Hur det än blir med allting så innebär HD:s beslut åtminstone två väsentligheter. Den ena är att det är en tydlig, om än otydligt formulerad, markering om att även rättsväsendet är kritiskt till hur Mark- och miljö-överdomstolen kommit fram till domen. Den andra är tid. Och om det blir inhibition: ännu mer tid. Tid att bilda opinion, tid att påverka regeringen och att få igång EU:s tröga kugghjul. Konsekvenserna för vattnet och för de omkringliggande Natura 2000-områdena kan utredas ytterligare. Liksom frågan om en nationalpark.
Egentligen är det väl bara att instämma i Eva Franchells avslutande ord i ledarbloggen på Aftonbladets hemsida: ”Med risk för att anklagas för uppvigling tycker jag att Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Fältbiologerna och alla andra organisationer ska öka trycket på miljödepartementet. Det finns många som kan bidra i kampen.
Det är dags att skydda Ojnare för gott.”

Text och foto: Emma Lundström  

Tidigare i Internationalen:

Grundvattnets liv och Högsta Domstolens ord

Stor uppslutning i Ojnareskogen: Avverkningen stoppad

Ojnareskogen: Nu står striden

Ojnaremanifestation i Stockholm: ”Folk måste förstå vad det är man låter ske”

Folkuppror i Ojnareskogen: ”Det här är en rättsskandal”

”Titan ska inte brytas i Pondoland”

Ojnareskogen: Situationen är akut

”Vi är inte immuna mot korruption”

Hoppets försvarare ger inte upp

Hotade Ojnareskogen: en global angelägenhet

Gotland: Tältprotest mot kalkbrytning

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.