”Syrien befinner sig i uppror”

14 september 2012

Förstasidan, Nyheter, Utrikes

 ”Det krävs en verkligt demokratisk stat” 

”Kraften hos den syriska revolutionen och den folkliga mobiliseringen för med sig regimens
sönderfall”

”Det krävs jämlikhet mellan alla syrier”

 

Shadi Abu Fakher, aktivist, filmare och en av grundarna av de samverkande kvarterskommittéerna i Damaskus har just besökt Frankrike. Yvan Lemaitre, NPA, har talat med honom.

Hur ser läget ut i Syrien idag?
– Större delen av Syrien befinner sig i uppror. 70 procent av territoriet ligger utanför maktens kontroll. Det förekommer fortfarande demonstrationer överallt, fredliga demonstrationer liksom kampanjer för att bojkotta regimen, till exempel att inte betala till staten (skatter, avgifter)…
– Statsanställda har slutat gå till jobbet, en hel del militärer har deserterat. Skilsmässan är total med regimen. Kvarterskommittéerna finns kvar trots repressionen. De samlar folk i samma kvarter, i samma by som organiserar sig själva för att demonstrera, sköta lokala kontakter, använda media…
– Man har valt en platt organisationsform för att så gott det går motverka de skador som orsakas av gripanden. Så fort det förekommer gripande träder en ny struktur in och tar kontakt med närmaste kommitté.
– Den Fria Syriska Armén (FSA) betraktas som en del av revolutionen, dess styrka är mycket svag jämfört med den officiella armén, den räknar nära 100 000 man, militärer som har deserterat och n hel del frivilliga civila; deras beväpning har ingenting att göra med den officiella arméns vapen, kalasjnikov, raketer, jaktgevär …
– Regimen är vanmäktig inför demonstrationerna och trasslar in sig i en ökande repression. Den har nu övergått till allmän bestraffning. Så fort en demonstration dyker upp avskjuts raketer, man kan föreställa sig vilka skador som orsakas av minerade bilar längs demonstrationsvägen, summariska avrättningar som filmas och sprids för att hålla befolkningen i skräck. Många människor tvingas fly på grund av bombningarna över städerna. I början var det i genomsnitt 12, 15 offer per dag, därefter 25, 30, 50, sedan 200, och för några dagar sedan var det mer än 400 offer i ett enda kvarter i Damaskus, Daraya.

Vad finns det för utvägar gentemot denna våldsvåg?
– Först och främst måste den utländska interventionen stoppas, den som härrör från Ryssland, Kina, Hezbollah, Iran, och som stöttar regimen. För det andra måste man bekämpa desinformationen kring den syriska revolutionen och tillåta FSA att beväpna sig. Befolkningen måste omedelbart få hjälp. Det är kraften hos den syriska revolutionen, våra idéer och den folkliga mobiliseringen som för med sig regimens sönderfall. Gentemot en regim som inte tvekar att bomba ett kvarter, en stad, behöver vi vapen och utbildning, eftersom de flesta inom FSA är civila som inte har någon militär erfarenhet.
– Slutligen är det mycket viktigt med hjälp åt tre miljoner internflyktingar som har flytt bombningarna och behöver tak över huvudet och mat. Det finns risk för verklig hungersnöd.

Obama har antytt möjligheten av militär intervention, vad tror du om den saken?
– USA:s administration bekymrar sig inte för den syriska revolutionen utan över vad som händer med kemiska vapen och missiler när regimen faller ihop. Vem de kan användas emot. Det kommer inte att bli någon militär intervention från väst, trots att några röster inom motståndet kräver det. Efter Bachar el Assads fall kan USA-administrationen, Nato och väststyrkorna bestämma sig för en intervention för att kontrollera de kemiska vapnen plus installerandet av en ny regim…

Vilka politiska former kan revolutionen ta sig efter regimens fall?
– För dryga sex veckor sedan genomfördes ett möte i Kairo med alla revolutionära krafter som befinner sig inne i Syrien. De har skrivit under en överenskommelse om behovet av en verkligt demokratisk stat, jämlikhet mellan alla syrier oberoende av etnisk, politisk och religiös tillhörighet etc. Denna överenskommelse innefattar bildandet av ett råd på 150 medlemmar, ett sorts övergångsparlament fram till val. Det bör bestå av 25 procent oppositionskrafter, 25 procent samverkande kvarterskommittéer, 25 procent framstående personer som stött revolutionen och lokala ledare, och 25 procent teknokrater från den gamla regimen förutsatt att de inte deltagit i repressionen.
– En övergångsregering, sammansatt på samma vis, ska bildas, samt ett militärråd bestående av 50 procent FSA-folk och 50 procent officerare från den gamla regimen som inte har varit inblandade i massakrer och repression.
– Slutligen har den Fria Syriska Armén beslutat att deras medlemmar inte får gå in i vissa partier, på grund av den skräck FSA skulle kunna injaga efter revolutionen i salafisters eller jihadisters händer. FSA är till för att tjäna revolutionen.
Du var med på det sommaruniversitet som det franska Nouveau Parti Anticapitaliste arrangerade. Vad tyckte du?
– Vi accepterar inga vänsterparters inställning om de inte stöder den syriska revolutionen. Jag är i Frankrike för att berätta om vad som händer i Syrien. Gentemot det vänsterparti som anser att Assads regim står i motsättning till imperialismen har jag funnit NPA:s inställning mest avancerad vad gäller solidaritet. Jag har med stort intresse deltagit i flera debatter om revolutionerna i arabvärlden. För mig är detta mycket positivt.

Intervju Yvan Lemaitre
Översättning Gunvor Karlström

Tidigare publicerad på NPA:s hemsida: www.npa2009.org

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.