Stora svenska jordbruk – Råbelöf

09 augusti 2012

Nyheter

Råbelöfs Gods är idag ett fideikommissaktiebolag ägt av syskonen Caroline Murray Karlsson och Johan Murray. De två sitter förutom i styrelsen för Råbelövs Fideikommiss AB också i styrelsen för…

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.