Stora svenska jordbruk – Övedskloster

05 augusti 2012

Nyheter

Övedskloster i Sjöbo kommun är ett av relativt få svenska gods som fortfarande är fideikommiss. En medeltida kvarleva till ägandeform där fidekommissarien förvaltar godset för familjen….

, , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.