SAC efter attacken: ”Ta ert ansvar!”

03 augusti 2012

Förstasidan, Inrikes

Syndikalisternas (SAC) Hotell och restaurangsyndikat har nu gått ut med mera information om attacken för ett par veckor sedan, då en av deras fackliga representanter misshandlades i sitt hem av påstådda företagstorpeder från ett bemanningsföretag med kopplingar till den kriminella organisationen Werewolf Legion (Se Internationalen 28).
Det rör sig om brevväxling mellan Restaurangsyndikatet och Sandhamn Seglarhotell, som är det företag som anlitat bemanningsföretaget City Staff som misstänks för att ha försökt tysta facket med maffiametoder.

Restaurangsyndikatet skriver i brevet till Seglarhotellet och berättar vad som har hänt och begär att hotellet ska ta sitt ansvar och inte anlita bemanningsföretag som ägnar sig åt utpressning, våld och dödshot.
I brevet beskriver Restaurangsyndikatet vidare hur bemanningsföretaget behandlar de arbetare vars rättigheter fackföreningen nu kämpar för: ”Bruttolönerna låg 20 kronor i timmen under kollektivavtal, inga skriftliga anställningsvillkor upprättades, inga löneavier delades ut, semesterersättning uteblev eller betalades sent efter påtryckningar, folk sades upp utan annan anledning än att de krävt rätt lön och skriftliga avtal och löneavier.”
Restaurangsyndikatet får till sist ett svar från VD:n på Seglarhotellet, som skriver: ”Sandhamn Seglarhotell har inga avsikter att förhandla med Restaurangsyndikatet, då gällande fråga inte rör Seglarhotellets personal. … Seglarhotellet tar självklart avstånd från våld och hot. Det gäller även hot om så kallade stridsåtgärder [från fackets sida].”

Syndikalisterna besvarar detta brev med: ”Vi är bestörta och mycket förvånade över att Sandhamns Seglarhotell väljer att likställa en fackförenings grundlagsskyddade rätt att varsla om stridsåtgärder med brottsliga organisationers inbrott, kidnappning, mordhot, misshandel och utpressning.”
SAC påpekar också att Seglarhotellet, även om de inte direkt har anställt personalen i fråga utan hyrt in dem via bemanningsföretaget, enligt medbestämmandelagen är skyldiga att föra förhandlingar med arbetare som arbetar hos dem, även om de gör det via en annan arbetsgivare: ”Som arbetstagare anses i lagen även den som utför arbete åt annan och därvid ej är anställd hos denne men har en ställning av väsentligen samma slag som en anställd. Den för vars räkning arbetet utföres skall i sådant fall anses som arbetsgivare.” (MBL § 1.)

”Det obegripliga
i detta sammanhang är dock inte er oförståelse över att ni gör er skyldiga till förhandlingsvägran, utan er totala brist på empati när en kriminell grupp som har direkt samband med de underentreprenörer som ni valt att anlita bryter sig med våld in i en facklig representants privata bostad och med misshandel och en kniv mot strupen tvingar denna representant att dra tillbaka ett varsel om stridsåtgärder som i allt följer den svenska lagstiftningen”, skriver Restaurangsyndikatet: ”Detta är möjligt enbart för att ni tillåter det.”
När Internationalen går till tryck har Restaurangsyndikatet inte fått något nytt svar från Sandhamns Seglarhotell. Men enligt uppgift till tidningen förbereder Stockholms hotell och restaurangsyndikat av SAC nu en blockad mot Seglarhotellet.

Per Leander

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.