Ojnareskogen: Situationen är akut

10 augusti 2012

Förstasidan, Miljö

Aktioner för att hindra avverkningen varje dag

Nordkalk polisanmäler aktivisterna

Högsta Domstolen har avgörandet i sin hand

Foto: Gunnar Britse

 

Striden om Ojnareskogen fortsätter. I söndags uppmanade Fältbiologerna till aktion eftersom Mellanskog, som avverkar skog åt Nordkalk, tidigare än beräknat var på väg in i själva Ojnareskogen för att avverka det område som utsetts för kalkbrytningen. Ett område som tidigare varit aktuellt som en del av en nationalpark.
Uppmaningen ledde till att omkring 150 aktivister i alla åldrar slöt upp på plats i skogen och lyckades stoppa dagens avverkning. Men målet är långsiktigare: att skydda skogen, säkra vattnet och stoppa brotten.

Fältbiologerna rapporterar hela tiden om att Nordkalk bryter mot villkoren i mark- och miljööverdomstolens beslut, det vill säga: de har avverkat skog utan tillräcklig hänsyn till naturen. Det rör sig om körskador, sönderkörda karstsprickor och våtmarker, oljespill och en sönderkörd bäck. Liksom Naturvårdsverket menar de att området är ett av norra Europas mest känsliga hydrogeologiska områden och att den planerade täkten med största sannolikhet kommer att få katastrofala konsekvenser.

Naturvårdsverket menar att mark- och miljööverdomstolen bryter mot svensk lagstiftning och anser att det inte är omöjligt att Sverige döms för fördragsbrott i EU-domstolen.
Länsstyrelsen på Gotland har riktat en del kritik mot Nordkalk, men Fältbiologerna tycker att de är dåliga på sitt uppdrag som tillsynsmyndighet.

Den 2 augusti gick tiden ut för att överklaga mark- och miljööverdomstolens dom, då hade fjorton överklaganden kommit in. Högsta domstolen meddelar att de i första hand ska ta ställning till inhibitionsyrkanden, alltså att en högre instans inställer verkställigheten av en dom eller ett beslut. Om inhibition går igenom måste Nordkalk avbryta det påbörjade arbetet, åtminstone tillfälligt.

Greenpeace, som aktivisterna i Ojnareskogen fått uppgifter om skulle vara på väg, meddelar å sin sida att de i nuläget inte har någon möjlighet att skicka folk till Gotland, men att de tycker att initiativet är jättebra och att de stödjer det i sak.
Aktivisterna på plats fortsätter. De har försökt upprätta dialog med Nordkalk men företaget verkar inte vara intresserade, istället har de polisanmält aktivisterna för att de stoppar avverkningen.
Emma Lundström

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.