Minskat bilåkande innebär ökad jämställdhet

08 augusti 2012

Nyheter

Det beror på att män i större utsträckning åker bil än vad kvinnor gör.  Bilister kostar mycket mer i form av pengar och andra resurser än vad kollektivtrafikresenärer, cyklister och gångtrafikanter…

, , , , , , , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.