Minska reklamens makt över våra liv

10 augusti 2012

Debatt

Organisationen Klimataktion drar igång en kampanj som syftar till att minska reklamens skadlighet för klimat och miljö.

Cancerfonden kritiserade H&M (DN Debatt 10/5 2012) för att använda en väldigt solbränd modell i sin baddräktsreklam: ”Det är sorgligt att skriva, men H&M kommer genom sin senaste reklamkampanj, förutom att sälja baddräk ter, bidra till att allt fler förlorar livet i hudcancer.”
Det ligger säkert mycket i att förföriska bilder i massupplaga på extremt solbrända kroppar gör att människor solar mer. Budskap om hur sexigt det är med solbränna kan leda till att fler drabbas av hudcancer. Reklamen påverkar oss alla, den hetsar oss att köpa varor och tjänster som innebär risker för vår hälsa, vår livsmiljö och för vår framtid.
Redan 1957 skrev Sven Lindqvist en stridsskrift med titeln ”Reklamen är Livsfarlig”. Han skrev bland annat: ”Reklamen är mördande farlig, ett hot mot ett naturligt liv. Den lurar oss att köpa saker vi inte vill ha, lockar våra barn att driva utpressning hemma och tvingar oss att byta ut saker vi trivs med.”

Oavsett om vi håller med eller inte är det svårt att neka till att reklamen har mycket större makt över våra liv idag än på femtiotalet.
I Sverige används mer pengar till reklam och marknadsföring än de totala kostnaderna för förskolan. Under 2010 var omsättningen 62 miljarder kr och under första halvåret i fjol ökade omsättningen med hela sju procent. Allt större resurser satsas på att få oss att konsumera mera.
Samtidigt vet ser vi att konsekvenserna av den ökande konsumtionen är katastrofala för ekosystemen. I en värld där allt fler eftersträvar en ohållbar livsstil börjar effekterna av den ökande konsumtionen att fresta på naturens återhämtningsförmåga hårt. Om utfiskningen av haven fortsätter som nu, räknar forskarna med att all matfisk är slut om ett par decennier. Om Kina, som har en årlig tillväxt på ca 10 procent, börjar konsumera lika mycket papper per person som USA, finns inte ett träd kvar på hela jorden runt år 2040. Listan kan göras lång.

Alla försök att frikoppla ökad konsumtion från ökad miljöbelastning har, trots alla förhoppningar om motsatsen, misslyckats. Det tycks helt enkelt vara en omöjlig ekvation att öka den totala konsumtionen och samtidigt minska resursförbrukningen och miljöbelastningen som i sin tur påverkar miljön.
När det gäller det mest brådskande och avgörande miljöhotet, den globala uppvärmningen, riskerar en ökning av konsumtionen att förstöra alla möjligheter att få ner utsläppen så snabbt och kraftfullt som krävs om klimatet ska kunna stabiliseras.
Inte minst gäller detta särskilt klimatskadlig konsumtion, som t ex flygresor, bilresor och köttkonsumtion. Ironiskt nog är det just den sortens reklam som dominerar det offentliga rummet. Mycket av reklamen används dessutom till ren grönmålning, rentav lögner, det vill säga att med vilseledande marknadsföring få något som är skadligt för miljön att verka ”miljövänligt”.

Dessutom visar forskningen att vi inte blir lyckligare av att konsumera mera. Upp till en viss nivå finns ett starkt samband mellan konsumtionsnivå och lycka. Men sambandet avtar när ett land uppnått en nivå som kan stilla de grundläggande behoven hos befolkningen. Länder som har högre grad av ohälsa och ojämlikhet tycks också ha ett kraftigare konsumtionstryck. Ojämlikheten i sig tycks sporra konsumtion i en strävan att inte verka sämre i andras ögon.
Vad som blir alltmer uppenbart är att om de fattiga befolkningarna i världen ska ha en chans att uppnå välstånd på en planet med begränsade resurser och bara en atmosfär, behöver vi i den rika världen skapa ett utrymme för det. Vi behöver lägga mer fokus på aktiviteter, social och kulturell konsumtion som inte innebär överflödig materiell dito och mer fokus på sådant som ger oss ett verkligt hållbart välstånd, i form av trygghet, livskvalitet, hälsa och lycka.

Organisationen Klimataktion drar därför nu igång en kampanj som syftar till att minska reklamens skadlighet för klimat och miljö. All reklam är förstås inte lika problematisk. Det är stor skillnad på när kvarterets cykelreparatör klistrar upp reklamlappar och när McDonalds tapetserar hela staden. Vi vill problematisera reklamen och få igång en bred diskussion om hur klimat- och miljöfarlig reklam ska kunna motverkas.
Det råder inte brist på idéer: inriktad reklambeskattning, varningsrutor på ex flygreklam med texten: FLYGET DÖDAR, ytterligare begränsningar av reklamens plats i det offentliga rummet, eller lagar som reglerar reklamens andel av företagens omsättning. Vilka medel som är mest lämpliga återstår att se. Huvudsaken är att reklamen steg för steg får mindre makt över våra liv, minskar vår lust att konsumera sådant som vi egentligen inte blir lyckligare av och, ja, helt enkelt blir mindre livsfarlig.

Lotta Forsblad och Jonas Paulsson
talespersoner för organisationen Klimataktion

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.