Fallet Julian Assange

27 augusti 2012

Förstasidan, Kommentar

▶ Tolv latinamerikanska utrikesministrar protesterade mot brittiska hotet att ta sig in på Ecuadors ambassad  ▶ Utlämning av Assange viktigare fråga än brottsutredning för svenska myndigheter?

Julian Assange. Foto: edufiend.com

Julian Assange. Foto: edufiend.com

Fallet Julian Assange har fått en ytterligare internationell dimension sedan tolv latinamerikanska utrikesministrar protesterat mot det brittiska hotet om att ta sig in på Ecuadors ambassad.
Detta hot må vara förenligt med brittiska lagar. Men det är en utmaning mot de internationella överenskommelser som finns om ambassaders okränkbarhet. Inte ens Chiles förre diktator Pinochet vågade fingra på den principen när hans motståndare sökte skydd på främmande länders beskickningar efter kuppen 1973.

I latinamerikanskt perspektiv ses det som mer eller mindre självklart att den brittiska hållningen mot Ecuador handlar om en uppslutning bakom storebror USA som är ute efter Assange. Och som den argentinske sociologen Atilio Boron nyligen skrivit i tidningen The Guardian har USA i omvärldens ögon alltmer kommit att framstå som ”den främsta skurkstaten på planeten och det största terroristhotet mot världsfreden”.
Den amerikanska utrikespolitiska strategin handlar numera inte bara om att man för de krig man vill utan också att man vill lära världen att det ska vara förenat med mycket kännbara risker för den som vill offentliggöra smutsiga sanningar om dessa krig.

I det tal som Assange höll på ambassadens balkong härom dagen nämnde han flera offer för den politiken, visselblåsare som slagit larm om allvarliga missförhållanden. Framför allt talade han om Bradley Manning som suttit fängslad i två år, misstänkt för att ha lämnat över hemligt material till Wikileaks och anklagad för att ha ”hjälpt fienden”, och som faktiskt riskerar dödsstraff. Bland det mest uppmärksammade materialet som Manning misstänks ha offentliggjort finns en video där amerikanska soldater i en helikopter över Bagdad öppnar eld och dödar och skadar civila, bland annat journalister och barn. Sådant ska inte få komma ut, om Washington bestämmer.
”Om Bradley Manning gjorde det han anklagades för är han en hjälte och ett exempel för oss alla och en av världens viktigaste politiska fångar”, sa Assange.

Det är ingen tvekan om att Assange riskerar ungefär samma öde som Manning. Och Wiki­leaksledaren har själv förklarat sin ovilja mot att komma till Sverige med sin oro för att lämnas ut till USA.
Mycket av den svenska debatten har handlat om ifall den oron är befogad. En del debattörer har svepande sagt att det inte är någon risk alls, eftersom svensk lagstiftning innebär att det inte går att lämna ut någon som riskerar dödsstraff. Det argumentet är inte särskilt övertygande. Att svenska myndigheter skulle ha samvetsbetänkligheter i sådana avseenden faller redan på att det är mer eller mindre rutin att skicka iväg asylsökande även om de riskerar livet. Och ingen har väl glömt de två män som i oktober 2001 i en hemlig CIA-operation med svenska myndigheters samtycke kidnappades till Egypten där de torterades.

Nu kan man säga att det är skillnad om det skulle komma en formell amerikansk begäran om utlämnande av Assange. Då skulle det vara svårt för Sverige att öppet bryta mot de egna reglerna. Förvisso. Men det gäller bara om amerikanska åklagare skulle begära Wikileaks-ledaren utlämnad med hänvisning till anklagelser som kan innebära dödsstraff och det finns väl ingen anledning att tro att de skulle göra det så svårt för sig. De skulle lika gärna kunna starta med ett mindre allvarligt brott för att fortsätta utredandet när Assange väl var på amerikansk mark. Och även om åklagarnas yrkanden i slutändan skulle stanna vid livstids fängelse är det illa nog – i synnerhet som de flesta människor med all rätt ser Assanges insatser för Wikileaks som en välgärning och inte ett brott.
Nu handlar det svenska kravet om att få Assange utlämnad som bekant om misstänkta sexualbrott. Och en mycket stor del av det som skrivits har handlat just om den saken. Bland dem som stöder Assange finns nattståndna debattörer som tar varje chans att bekämpa kvinnors rättigheter till sin egen sexualitet. Och bland dem som säger sig värna om de två kvinnorna som är hans eventuella brottsoffer finns givetvis krafter som drivs av att de anser att Wikileaks verksamhet är ett hot mot den rådande ordningen.

Så frågan är: bör brittisk polis ta sig in på Ecuadors ambassad och hämta Assange till Sverige? Den som både är för kvinnors rättigheter och Wikileaks kamp mot den hemliga diplomatin är tvungen att tänka efter.
Några viktiga utgångspunkter är: vad som skett mellan Assange och de två kvinnorna vet vi inte. Han kan ha begått brott mot svensk lag. Men av det vi vet om misstankarna kan vi konstatera att i normalfallet skulle åklagare ganska snabbt ha släppt frågan utan att väcka åtal, så som man brukar göra när ord står mot ord också när det gäller våldtäktsmisstankar som framstår som avgjort mer obehagliga. Och att ett annat lands myndigheter skulle överväga att för Sveriges räkning storma en ambassad oavsett vilka brottsmisstankar saken skulle gälla finns vanligtvis inte på kartan.
Det är ett allvarligt problem att misstänkta sexualbrott ofta blir outredda. Och det är illa om undersökningen av vad som egentligen skedde mellan Assange och de två kvinnorna inte kan slutföras på ett klargörande sätt. Assange har erbjudit sig att höras utanför Sveriges gränser, svenska myndigheter har inte velat ta den möjligheten för att man ansett att andra principer har gått före. Men därmed har man också visat att man sett själva frågan om ett utlämnande som viktigare än att pröva brottsmisstankarna.

Och det är oundvikligen där någonstans vi hamnar. Den centrala frågan i dragkampen om Assange handlar inte om vad han eventuellt gjort som privatperson. Den handlar om vad han gjort som ledare för Wikileaks. Och just därför är det rimligt att betrakta honom som en politisk flykting och ge honom det stöd som politiska flyktingar bör ha rätt till. Vad man än tycker och tror om människan Assange.

Gunnar Wall

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.