Ekman, del 2 – sill och järn

05 augusti 2012

Nyheter

Peter Ekman (III, 1740-1807) inträdde 1761 i fadern Peter Ekmans (II) handelsfirma som var fokuserad på trävaru- och järnhandel. Innan dess hade han varit praktikant på ett handelshus i Amsterdam och…

, , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.