Volvoarbetarna fick skriftlig varning

02 juli 2012

Förstasidan, Umeå

Internationalen skrev i förra numret om hur Volvoarbetarna i Umeå gick hem vid lunch fredagen den 15 juni, istället för att jobba plustid som företaget krävde. Då var det osäkert hur arbetsgivaren skulle reagera, eftersom företaget betecknade händelsen som olovlig frånvaro alternativt ”vild strejk” och hotade med att ta i med hårdhandskarna mot arbetarna. Arbetarna själva menade att deras dagsarbete var färdigt och att de inte hade någon skyldighet att jobba plustid. Nu har ledningen gått med på att nöja sig med en skriftlig varning till de berörda arbetarna.
– Teknikarbetsgivarna och Volvo hotade de som gick hem med skadestånd, tappad lön, krav på att arbeta igen tiden med mera. Men efter förhandlingar så lyckades Metallklubben reducera kraven på de enskilda till en skriftlig erinran. Det är positivt för de enskilda och för klubben, säger Gunnar Pettersson, vice ordförande på Metallklubben vid Volvo Lastvagnar i Umeå.

Han menar att arbetsgivarens hot mot arbetarna var allvarligt, och betonar vikten av att facket försvarade sina medlemmar.
Samtidigt fortsätter Volvoarbetarnas kamp mot att deras jobb hotas av bemanningsföretag. Det var den frågan som fick dem att göra markeringen häromveckan, samtidigt som fackmedlemmarna röstade för att säga upp det rådande VAT-avtalet, eftersom de menar att arbetsgivaren hur som helst har brutit mot avtalet.

Det var nämligen mot löfte från arbetsgivaren att man inte skulle ersätta anställningar med bemanningsföretag, som facket gick med på avtalet om variabel arbetstid. VAT-avtalet innebär att företaget kan lägga ut plustimmar vid produktionstoppar, och motsvarande minustimmar vid minskat behov av arbete, istället för att anlita bemanningsföretag.

I ett upprop till arbetsgivaren publicerad på fackklubbens hemsida ges arbetarnas perspektiv på vad det faktiskt handlar om:

”Lyssna på oss!
Vi representerar tiotusentals år av anställning på Volvo. Vi har lagt ner stor del av våra vuxna liv med att tillverka lastbilshytter. Vi har valt det och vi har valt att stanna kvar. Vi vill fabrikens bästa. Vi är beroende av dess framtid.
Vi uppmanar ledningen på alla nivåer inom Volvo att överväga helheten när flexibilitetens pris ska värderas. Vi accepterar inte att betala med sämre arbetsvillkor och utarmade jobb. Respektera vår oro! Sök lösningar istället för konflikt! Företaget kan välja och få en fungerande flexibilitet utan bemanningsföretag!”

Per Leander

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.