Utflaggning av den svenska fiskeflottan

30 juli 2012

Nyheter

Den svenska fiskeflottan utflaggas idag i ganska stor utsträckning. En del fartyg flaggs ut till länder som Marocko, Comorerna, Belize och Cook Islands och används i det tveksamma fisket utanför…

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.