Ship to Gaza på väg igen

15 juli 2012

Förstasidan, Inrikes

Segelfartyget Estelle har denna vecka legat vid Stadsgårdskajen i Stockholm. Besökare har varit välkomna till guidade turer.
Estelle lämnade Umeå för ett par veckor sedan och har gjort uppehåll i Nyköping och Visby.
Peter Herthelius, ordförande för Rädda Barnens Gotlands-avdelning, följde med från Visby. Internationella Rädda Barnen har just kommit med en rapport om barnen i Gaza, där det konstateras att tio procent av barnen under fem år lider av undernäring. Blockaden måste hävas, påpekar rapporten.
– Genom att utmana blockaden uppfordrar Ship to Gaza omvärlden att agera enligt folkrätten i denna angelägna fråga, säger Peter Herthelius.

Vänsterpartiets
ordförande i Uppsala län, Jeannette Escanilla, säger:
– Sverige, EU och världssamfundet har trots omfattande kritik mot blockaden av Gaza misslyckats att i handling agera för att den ska upphöra. Ship to Gaza är en solidaritetshandling från människa till människa som axlar detta ansvar och är något som Vänsterpartiet självklart stöder.
I Aftonbladet i måndags skrev Mikael Löfgren, talesperson för Ship to Gaza:
”Läget är i sanning absurt. Tvåstatslösningen i Israel/Palestina motiverar en av historiens största biståndsinsatser. Den israeliska ockupationspolitiken skjuter och blockerar, koloniserar och bulldozrar tvåstatslösningen i sank. Denna systematiska destruktion av palestinsk infrastruktur, som i varierande grad pågått sedan decennier och med full kraft sedan 2000, lappas och lagas med hjälp av internationellt bistånd, det vill säga av skattebetalare i resten av världen.
Det är denna kreativa destruktivitet som världens ledare kallar fredsprocess och vägkarta till fred.
Ship to Gaza föreslår en annan kurs. Till palestinierna på Gaza-remsan sänder vi med segelskonaren Estelle en hälsning: Ni är inte ensamma eller bortglömda. Läget är bistert men inte hopplöst. Till världens ledare skickar vi med Estelle ett tydligt budskap: Lev i handling upp till talet om mänskliga rättigheter, häv blockaden som ett första steg på vägen mot verklig fred och rättvisa.”

I maj berättade
Ship to Gaza Sweden om ett annat projekt. Den kanadensiska systerorganisationen Boat to Gaza planerar att bryta blockaden genom att bygga i ett fartyg i Gaza och använda det till export. Projektet går under namnet Gazas Ark.
Ship to Gaza skriver:
”Gazas Ark kommer att byggas i Gaza av palestinier med internationellt stöd. Tanken är att initiativet ska bidra till att i det instängda Gaza rädda kunskaperna om hur man bygger och seglar fartyg över till de generationer som på grund av ockupation och blockad aldrig har fått möjlighet.

Gazas Ark syftar
till att inte bara bygga båtar, utan också hopp om att också människor i Gaza i en framtid fritt ska få röra sig och handla med sin omvärld.
Följ projektet på www.GazaArk.org och www.facebook.com/GazaArk eller Twitter @GazaArk.”

Gunvor Karlström

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.