Kulturföremål försvinner illegalt ur Sverige

03 juli 2012

Nyheter

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har uppmärksammat att antalet ansökningar om utförsel av kulturföremål har minskat mycket. Med anledning av detta har Brottsförebyggande rådet (Brå), i samarbete med RAÄ…

, , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.