Vettig dom av HD i mangamålet

15 juni 2012

Nyheter

Högsta domstolen har i dag meddelat dom i det mål där hovrätten och tingsrätten dömt en person för barnpornografibrott till 80 dagsböter på grund av att han haft japanska s.k. mangateckningar i sin…

, , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.