Varsel för Hotell och Restaurang

04 juni 2012

Förstasidan, Inrikes

HRF, Hotell- och restauranganställdas förbund har varslat om strejk till nästa fredag den 8 juni. Då ska 1 000 medlemmar lägga ner arbetet på hotell och restauranger i Malmö, Göteborg och Stockholm, om inte arbetsgivaren går med på höjda löner och säkrare arbetsförhållanden.
– Våra medlemmar måste ofta räkna varje krona för att få det att gå ihop, säger förbundsordföranden Ella Niia till Internationalen.

Samtidigt har restaurangmomsen sänkts vilket ger större vinst för arbetsgivaren.
– Och arbetsgivarna anklagar oss för att komma med ”oresonliga” krav och påstår att vi är ”oansvariga”, säger hon.
Facket kräver en löneökning med 960 kronor i månaden per heltidstjänst, något som arbetsgivarna beskriver som ohållbart eftersom det skulle innebära runt 4,7 procents löneökning, medan arbetsgivaren högst kan tänka sig 2,6 procent, vilket Svenskt Näringsliv har satt som norm.

Men facket vill förhandla om kronor och inte procent, eftersom procent på de redan mycket låga lönerna inte ger någon större löneökning i slutändan.
En heltidsarbetande hotellstäderska kan som mest komma upp i runt 18 000 kronor i månaden. Men det är framför allt många unga som arbetar inom Hotell och restaurang, och en heltidsarbetande 18-åring i branschen tjänar runt 14 000 kronor.
– Och Centerpartiet talar om att de vill se ännu lägre ungdomslöner, säger Ella Niia.
Lönerna ligger dessutom extremt lågt med tanke på de obekväma arbetstiderna, kvällar, nätter och helger, som det ofta innebär att arbeta inom hotell och restaurang.

En annan viktig fråga för facket är anställningstryggheten.
– Missbruket med anställningsformerna måste få ett slut. Nu staplar de visstidsanmälningarna på varandra och det är nästan omöjligt att få fast anställning, säger Ella Niia.
Hotell och restaurang är en bransch där det är mer vanligt än på andra arbetsplatser med svart arbetskraft och extra svårt att organisera arbetarna fackligt.
Av dem som har fast jobb i större företag i branschen är 70 procent med i facket, men av visstidsanställda på mindre restauranger och kaféer är det mindre än 40 procent som är med i facket.
– Många vågar heller inte gå med, det är ytterligare ett problem med att jobba i små företag, säger Ella Niia.
Efter regeringens beslut att höja kostnaden för att vara med i a-kassorna för ett par år sedan kostar Hotell och restaurangs a-kassa numera 390 kronor i månaden.
– Det är mycket pengar för den som redan har låg lön, så vi förstår att många inte har råd att vara med i a-kassan och ännu mindre gå med i facket, trots att de skulle tjäna på det på längre sikt, säger Ella Niia.

Nu har ni varslat om att ta ut runt 1 000 medlemmar i strejk på fredag, är ni beredda att utvidga strejken om det behövs?
– Ja, om arbetsgivaren inte vill förhandla om en rimlig lösning har vi en plan för att utöka strejken i flera steg, säger Ella Niia.

Per Leander

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.