Vapenexporten – vart tog den vägen?

12 juni 2012

Förstasidan, Nyheter

I slutet av maj genomförde riksdagen sin årliga vapenexportdebatt.
Svenska Freds och Skiljedomsföreningen passade då på att överlämna resultatet av namninsamlingen mot regeringens vapenexportpolitik.
Svenska Freds skriver:
”Regeringens utredning av vapenexporten har redan väntat i ett år. Fram till december 2014, då den föreslås vara klar, kommer Sverige ha beväpnat diktaturer för 20 miljarder kronor. Detta är inte vad riksdagen beställde förra året och definitivt inte vad svenska folket vill ha. 90 procent av befolkningen vill inte beväpna regimer som kränker mänskliga rättigheter. I dag lämnade vi in vår folkliga misstroendeförklaring till regeringen som samlat 12 369 namn.”

Nästan alla partier
attackerade varandra när riksdagen debatterade vapenexportens framtid 23 maj vid den årligen återkommande riksdagsdebatten om export av krigsmateriel, enligt tidningen Riksdag och Departement.
En del av debatten kretsade kring den utredning om att införa demokratikriterier för svensk vapenexport som riksdagen fattade beslut om för ett år sedan. Trots att regeringen nu haft ett år på sig så har inga direktiv ännu kommit i frågan.

Enligt uppgifter nyligen läckta till TT ska utredningen pågå till december 2014. Den långsamma hanteringen väcker inte bara kritik hos oppositionen, även Centern visade prov på viss självkritik och menade att utredningen gått för trögt fram. Det parti som skiljer ut sig i debatten om vapenexporten är Sverigedemokraterna, vars företrädare Björn Söder inte vill ha någon skärpning alls av de svenska exportbestämmelserna.
Organisationen Svenska Freds och Skiljedomsföreningen har länge engagerat sig i frågan och menar att det är oacceptabelt att inga kriterier ännu utarbetats angående skärpta regler. Här intervjuas Rolf Lindahl, representant från organisationen.

Vad är ert mål med namninsamlingen?
– Vi hoppas från Svenska Freds att denna folkets misstroendeförklaring ska bidra till en förändrad vapenexportpolitik innebärande att skärpta regler införs omgående, striktare praxis etableras och att en större öppenhet och parlamentariskt inflytande garanteras.

Hur ser ni på regeringens långsamma hantering av demokratikriterieutredningen?

– Det är inte acceptabelt. Medan regeringen har funderat över om och hur man ska gå vidare har svensk vapenexport fortgått oförtrutet. Utredningen kommer sedan antagligen att hålla på till senast december 2014. Medan man i utredningen tänker på vad demokrati betyder kommer Sverige hinna beväpna diktaturer för 20 miljarder kronor baserat på de senaste årens statistik. Ska det vara så svårt? Dra inte frågan i långbänk. Stoppa vapenexporten till diktaturer .

Vad händer nu?

– Vi kommer att fortsätta att driva på för att riksdagens beslut om skärpta regler från förra året också innebär ett stopp i praktiken.

Liza Ahnland

På Svenska freds hemsida finns bland annat många fakta om den svenska vapenexporten.
Här är ett axplock:


FAKTA OM VAPENEXPORTEN 2011.

Mest i världen: Svenskar säljer mest vapen i världen, räknat per person. Ser man till hela totalen så placerar vi oss på nionde plats under 2011.
Stor ökning: Vapenexporten har mer än fyrdubblats under den senaste tioårsperioden, från drygt tre miljarder till mer än 13 miljarder. Det motsvarar en ökning på mer än 300 procent.
Flest länder: Under 2011, liksom under 2010, sålde Sverige krigsmateriel till 63 länder, fler än någonsin tidigare. Detta kan jämföras med 52 länder under 2000 och 33 länder under 1990.
Största köparna: De fem största mottagarna av krigsmateriel från Sverige under 2011 var i ordning Thailand, Saudiarabien, Indien, Pakistan och Storbritannien. Dessa fem länder stod ensamma för 60 procent av exporten.

Läs mera på:
http://www.svenskafreds.se/hem

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.