Minskad brottslighet men ökad övervakning

21 juni 2012

Nyheter

Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen lämnar årligen en rapport till regeringen om tillämpningen av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemliga tvångsmedel. Årets redovisning visar att…

, , , , , , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.