Högsta beredskap inför grekiska nyvalet!

17 juni 2012

Förstasidan, Kommentar, Utrikes

Grekerna är väl bevandrade i sin egen dramatiska mytologi och vill inte se sig själva som arvtagare till Kung Sisyfos. Han som av Zeus straffades med att i dödsriket Hades försöka få upp ett väldigt stenblock från djupet. Än i dag sliter den stackars kungen med detta sisyfosarbete eftersom han varje gång slinter på sista steget och störtar tillbaka ner i avgrunden…

Det är denna
insikt som gjorde att grekerna vid valurnorna fick den gamla parlamentariska ordningen att bryta samman efter det sensationella valet 6 maj. Varken högerns Ny demokrati eller socialdemokraternas PASOK, vilka sedan militärjuntans fall 1974 varit bärande hörnstenar i ett korrupt tvåpartisystem, kunde då längre bära pressen från väljarnas missnöje. Väljarnas förakt för sina gamla regeringspartier och dessas samsyn med den s k trojkan, EU, ECB och IMF, om en depressiv åtstramningspolitik var för stort. Valresultatet kunde bara tolkas som ett rungande nej till fortsatt åtstramningspolitik.

Väljarnas omtumlande massflykt från PASOK till den uttalat antikapitalistiska valkoalitionen Syriza innebar att Grekland blev en brännpunkt för krisens Europa. Här handlar det inte bara om en besvärlig regeringskris utan om en kris för kapitalismen som system. För första gången sedan i Portugal 1975 har dörren öppnats för en situation där ”allting kan bli möjligt”.

Människorna vägrar helt enkelt att fortsätta betala en kris de inte själva skapat. För en ung generation står det klart att det inte ens finns något ljus i en tunnel utan slut. Deras framtid är ett evigt sisyfosarbete.

Grekerna har därför sagt tvärt nej till mer åtstramningar. Inför valet nu på söndag och dess fortsättning ryser hela det gamla Europa och fasar inför tanken på att dess makt kan komma att ifrågasättas. Ska ett upproriskt folk i Europas ekonomiska marginal få hela det stolta EU-projektet att gå i kvav? Bara tanken att det skulle installeras en vänsterregering i ett EU-land som vågar börja bryta upp från kapitalismen, har skapat panik i många läger. ”Smittorisken” till ungdomen och arbetande människor i Europas andra länder är uppenbar. Kampanjen mot landets uppstudsiga väljare och Syriza är därför våldsam. Inte bara i Grekland utan i hela Europa attackerar politiker som Tysklands Angela Merkel eller vår Anders Borg dem som vågat ifrågasätta bankernas herravälde. ”Grekerna är lata”; ”när vi arbetar mer och mer går de i tidig pension”, heter det när folkföraktet sprids.

För vår del måste därför högsta beredskap gälla! Vi måste vara beredda på att snabbt kunna bygga upp solidariteten med Greklands folk. Med Syriza, med de revolutionära socialisterna i Antarsya, med fackliga organisationer, folkliga kommittéer och kooperativ.

Oavsett valutgången väntar nya sociala och politiska strider. För att försvara Syriza behövs inget fribrev för allt de sagt eller säger, det räcker med att se de krav de formulerat (Se Röda Rummet i veckans tidning) och att de lyft den explosiva frågan om en verklig vänsterregering för att förverkliga dessa krav.

Att regeringsparollen
kröner programmet har fått enormt gensvar hos den arbetarrörelse, som trots sjutton generalstrejker stampar still eller får vika sig i sin fackliga kamp. Oavsett hur koalitionens olika politiska komponenter ser på realismen i de egna kraven eller hur man resonerar om EU:s institutioner är den plattform man gått till val på fullständigt oacceptabel för ”det gamla Europa”. Vad man gjort är att lämna över ”Svarte Petter” till de finansherrar och de borgerliga politiker som styr över unionen. En inställning som väl motsvarar medvetenheten hos den stora majoritet av Greklands befolkning som fortfarande vill vara kvar i eurosamarbetet. De tror inte på en isolerad nationell kapitalism. Det ser ingen framtid i en liten olivrepublik med drakman som skräpvaluta, solbadande tyskar och svenskar som turister samt dålig tobak som exportprodukt.

Göte Kildén

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.