Västervik – viktig handelsstad på 1700-talet

02 maj 2012

Nyheter

Varvsverksamheten var den helt dominerande dominerande industrin i Västervik från 1560-talet och fram till 1680. Under den tiden byggdes 72 örlogsfartyg och 402 handelsfartyg, av vilka många var…

, , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.